You are here

За роботу «Напружено-деформований стан геосередовища та небезпечні геодинамічні явища: природа виникнення та напрямки прогнозу»