You are here

За роботу "Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві" Р1

2011 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 329/2012 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року

2011 State prizes