You are here

За Комплекс підручників з маркетингу у 7 книгах П5 1. Маркетинговий менеджмент. — К.: КНЕУ, 1998. —268 с 2. Маркетинг. — Львів: Місіонер, 2000. — 640 с. 3. Маркетинг. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 645 с. 4. Маркетингова т

2011 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 329/2012 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року

2011 National Award / State prizes