You are here

За Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у 7 книгах П1 1. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003.– 232 с., 2. Невичерпна енергія: Кн. 1. Вітроелектроген

2011 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 329/2012 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року

2011 National Award / State prizes