You are here

За роботу "Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив" Р28

2011 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 329/2012 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року

2011 State prizes