You are here

За роботу "Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів" Р25

2011 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 329/2012 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року

2011 State prizes