You are here

За Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі

2012 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 279/2013 від 16.05.2013 року Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року

2012 State prizes