You are here

За Підвищення ресурсу гірничо-металургійного обладнання на основі інноваційних технологій інженерії поверхні

2013 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 675/2014 від 23.08.2014 року Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року

2013 State prizes