You are here

За Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби

2016 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 101/2017 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року

2016 State prizes