You are here

За Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки