You are here

За Задачі стабілізації та планування руху для багатовимірних динамічних систем з некерованим лінійним наближенням