You are here

1995 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 20 грудня 1995 року №1168/95

За підручник "Українська література" для учнів 9 класу (К.: Освіта, 1993)
За працю "Наукові основи, розроблення технології і промислове використання метану вуглегазових родовищ"
За цикл наукових праць "Теоретичні основи і технології виробництва та використання на транспорті альтернативних моторних палив на базі мінеральних ресурсів України"
За цикл праць "Теоретичне обгрунтування, конструювання, освоєння виробничого випуску та впровадження в клінічну практику принципово нового медичного пробіотика - біоспорин"
За цикл наукових праць "Теоретичні основи системи виробництва відповідальних деталей та вузлів машин із високоміцних легких конструкційних матеріалів"
За цикл праць "Фізичні механізми деградації та шляхи підвищення надійності оптоелектронних приладів"
За восьмитомну монографію "Литосфера Дентральной и Восточной Европы"
За цикл монографій "Фізико-хімічна механіка руйнування матеріалів і цілісність конструкцій"
За цикл праць "Елементарні процеси та резонансні явища в парних зіткненнях електронів, атомів і іонів"
За цикл наукових праць "Координаційна хімія в едектролітах"
За цикл праць "Наукові основи екологічної оцінки впливу гідротехнічних об'єктів на водні екосистеми з метою управління якістю води та біопродуктивністю"