You are here

2013 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 659/2013 від 2 ГРУДНЯ 2013 року Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року

За Цикл наукових праць "Розвиток архітектури та системного програмного забезпечення вітчизняних суперкомп’ютерів СКІТ"
За Цикл наукових праць "Фізичні властивості, які визначають біологічну активність органічних молекул з електронним спряженням"
За Напружено-деформований стан породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами»
За Цикл наукових праць "Протидія злочинам у сфері високих інформаційних технологій органами внутрішніх справ"
За Розробка програмно-апаратного забезпечення тренажерних комплексів бронетанкової техніки
За Створення новітньої технології виготовлення електродвигунів з екстремально високими експлуатаційними характеристиками
За Наукові основи стабільного відтворення текстово-ілюстраційної інформації сучасними друкувальними засобами
За Формування субмікрокристалічної структури титанових сплавів методами пластичної деформації для підвищення ресурсу відповідальних деталей газотурбінних двигунів
За Цикл наукових праць «Сенсори хвильового фронту з високою просторовою роздільною здатністю для дослідження оптично неоднорідних об’єктів»
За Цикл наукових праць «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста Києва»
За Цикл наукових праць «Нові фотохромні матеріали для використання в оптоелектроніці та полімери з біоцидними властивостями»
За Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні
За Стабілізація врожайності зернових культур в умовах степу України
За Цикл наукових праць «Нейтронна діагностика функціональних рідинних наносистем»
За Тунельовані коронарні артерії: клініко-діагностичні аспекти та лікування

Pages