You are here

2013 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 659/2013 від 2 ГРУДНЯ 2013 року Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року

За Цикл наукових праць "Оцінка ролі сім'яної рідини в збереженні запліднюючої здатності сперматозоїдів за умов радіаційного впливу"
За Цикл наукових праць "Спрощення та прискорення цивільного судочинства в Україні"
За Порівняльний аналіз анти- та проагрегаційних властивостей нестероїдних протизапальних засобів
За Цикл наукових праць "Україна і Литва у XV–XVI ст.: соціально-економічні та політико-правові відносини"
За Цикл наукових праць "Молекулярно-біологічні регуляторні механізми мембрани лімфоцитів в індукції протективного імунітету"
За Цикл наукових праць "Фізіологічні основи адаптації сільськогосподарських рослин до стресових факторів"
За Розробка електроактивних наноструктурованих полімерних матеріалів з різною природою провідності
За Цикл наукових праць "Нові дані про механізм формування фібринового каркасу тромб, рання діагностика загрози тромбоутворення та низькомолекулярні інгібітори цього процесу"
За Цикл наукових праць "Фундаментальні та прикладні аспекти ефективної взаємодії мікроорганізмів і рослин у сучасних агроекосистемах"
За Підвищення продуктивності та якості виготовлення великогабаритних деталей з високоміцних сплавів
За Цикл наукових праць "Створення нових функціональних матеріалів на основі тугоплавких оксидів та галогенідів лужних металів з контрольованим структурним станом"
За Розробка та дослідження сучасних систем теплозабезпечення будівель
За Цикл наукових праць: "Новітні наноструктури на основі нітридів групи ІІІ: структурні, оптичні та електронні властивості"
За Цикл наукових праць "Властивості темної матерії за даними астрофізичних спостережень"
За Фазові рівноваги в системах оксидів церію, цирконію, гафнію та лантаноїдів
За Цикл наукових праць "Класифікаційні проблеми лінійної алгебри"
За Застосування бінарних відношень у теорії напівгруп
За Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування Землі
За Цикл наукових праць "Наноструктуровано оптимізовані керамічні сенсорні матеріали для створення інтелектуальних систем нового покоління"
За Розвиток нафтогазового комплексу в системі забезпечення енергетичної безпеки України
За Новітні технології створення матеріалів та покриттів у суднобудуванні
За Цикл наукових праць "Наукові основи енергозбереження засобами електропривода на базі використання методів теорії миттєвої потужності"
За Розробка комплексу ресурсосберігаючих технологій і устаткування, що підвищує ефективність доменного переділу
За Захист від електрокорозії та електрообробка бетонів, виробів і конструкцій із них
За Контролінг в управлінні торговельними мережами

Pages