You are here

2010 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ No. 1074/2010 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2010 року

За роботу «Реалізація продуктивного потенціалу культурних рослин за дії стресових факторів»
За роботу «Неорганічні іоніти нового покоління для селективної сорбції іонів-токсикантів»
За роботу «Розробка методів техніко-експлуатаційної оцінки роботи об'єктів залізничного транспорту»
За роботу «Розробка та впровадження автоматичної трансмісії легкоброньованих колісних військових машин для підвищення параметрів рухливості»
За цикл праць «Еколого-фізіологічне обгрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва»
За роботу «Індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин»
За роботу «Моніторинг та регулювання ринку праці України»
За роботу «Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1, 2,3-триазолу та 1 Н-тетразолу»
За цикл праць «Розвиток інтеграційних процесів фінансово-кредитної сфери України»
За роботу «Розробка та впровадження екологічно безпечного вітчизняного дезінфектанату «Бровадез плюс»
За роботу «Нові аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів»
За цикл праць «Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави»
За роботу «Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об'єктів»
За цикл праць «Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України»
За роботу «Напружено-деформований стан геосередовища та небезпечні геодинамічні явища: природа виникнення та напрямки прогнозу»
За цикл праць «Екологозбалансоване водокористування в системі соціально-економічного розвитку України»
За роботу «Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку»
За роботу «Розробка керамічних матеріалів, що захищають від дії електромагнітного випромінювання»
За роботу «Підвищення несучої здатності лопаток компресора газотурбінних двигунів з титанових сплавів комплексною фінішною обробкою»
За роботу «Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері»
За роботу «Методологія управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення»
За цикл праць «Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання»
За роботу «Інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів»
За роботу «Удосконалення контролю і управління доменною плавкою з використанням сучасних засобів вимірювання поверхні засипу шихти»
За роботу «Комплекс комп'ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами»

Pages