Офіційний веб сайт

Відкриття, теоретичне і експериментальне дослідження проміжного стану в антиферомагнетиках