Офіційний веб сайт

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки  п о с т а н о в л я ю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2017 року:

– за роботу "Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи":

ХАРЧЕНКУ Валерію Володимировичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України

ЧИРКОВУ Олександру Юрійовичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України

ГАЧКЕВИЧУ Олександру Романовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

ТЕРЛЕЦЬКОМУ Ростиславу Федоровичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

ЯСІНСЬКОМУ Анатолію Васильовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

МАХНЕНКУ Олегу Володимировичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

ЛОБОДІ Володимиру Васильовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ПОПОВИЧУ Василю Степановичу – докторові технічних наук (посмертно);

 

– за роботу "Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур":

КУЧМІЮ Степану Ярославовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

СТРОЮКУ Олександру Леонідовичу – докторові хімічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

ГОМОННАЮ Олександру Васильовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту електронної фізики НАН України

АЖНЮКУ Юрію Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електронної фізики НАН України

ЮХИМЧУКУ Володимиру Олександровичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

ТАРАСОВУ Георгію Григоровичу – докторові фізико-математичних наук,  завідувачеві лабораторії Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

ДЖАГАНУ Володимиру Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

НОСИЧУ Олександру Йосиповичу – докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України;

 

– за роботу "Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки":

ЮЩЕНКУ Костянтину Андрійовичу – академікові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

ФЕДІРКУ Віктору Миколайовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, головному науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

ОСТАШУ Оресту Петровичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

УЧАНІНУ Валентину Миколайовичу – докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

ЛАБУР Тетяні Михайлівні – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

БИЧКОВУ Андрію Сергійовичу – кандидатові юридичних наук, заступникові завідувача відділу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

НЕЧИПОРЕНКО Ользі Юріївні – кандидатові технічних наук, провідному інженерові-технологу державного підприємства "Антонов"

КОЦЮБІ Олександру Анатолійовичу – радникові голови правління публічного акціонерного товариства "ФЕД";

 

– за роботу  "Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України": 

СОКОЛУ Євгену Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, ректорові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ЦАРЮКУ Анатолію Корнійовичу – кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

ЧЕРКАСЬКОМУ Олексію Юрійовичу – першому заступникові генерального директора публічного акціонерного товариства "Турбоатом"

ІЩЕНКУ Григорію Івановичу – головному інженерові публічного акціонерного товариства "Турбоатом"

ЛИННИКУ Олександру Васильовичу – головному конструкторові публічного акціонерного товариства "Турбоатом"

ВАКУЛЕНКУ Олексію Миколайовичу – головному конструкторові державного підприємства "Завод "Електроважмаш"

ГАЛАТУ Віктору Вячеславовичу – технічному директорові публічного акціонерного товариства "Укргідропроект"

СИРОТІ Ігорю Григоровичу – генеральному директорові публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго";

 

– за роботу  "Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України":

МОЙСИШИНУ Василю Михайловичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

БОЙКУ Василю Степановичу – докторові технічних наук, професорові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

СТОГНІЮ Олексію Вадимовичу – кандидатові технічних наук, директорові дочірнього підприємства "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

ГУНДІ Миколі Васильовичу – заступникові директора дочірнього підприємства "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

ЗАРУБІНУ Юрію Олександровичу – докторові технічних наук, головному науковому співробітникові дочірнього підприємства "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

ДОРОШЕНКУ Володимиру Михайловичу – докторові технічних наук, директорові департаменту публічного акціонерного товариства "Укрнафта"

ПРОКОПІВУ Володимиру Йосиповичу – кандидатові геологічних наук, виконавчому віцу-президентові публічного акціонерного товариства "Укрнафта"

ГРИШАНЕНКУ Володимиру Петровичу – кандидатові технічних наук, директорові з розвідки та розробки родовищ нафти і газу товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Центр нафтогазових ресурсів";

 

– за роботу  "Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії":

ГОЛОВЕНКУ Миколі Яковичу – докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України

ПАВЛОВСЬКОМУ Віктору Івановичу – докторові хімічних наук, заступникові завідувача відділу Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України

ЄГОРОВІЙ Аллі Володимирівні – докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України

КАРАСЬОВІЙ Тамарі Леонідівні – докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України

РЕДЕРУ Анатолію Семеновичу – кандидатові хімічних наук, генеральному директорові товариства з додатковою відповідальністю "Інтерхім"

ПОЗІГУНУ Дмитру Володимировичу – кандидатові хімічних наук, заступникові генерального директора товариства з додатковою відповідальністю "Інтерхім"

СТЕЛЬМАХУ Ігорю Борисовичу – кандидатові хімічних наук, директорові з виробництва товариства з додатковою відповідальністю "Інтерхім"

НІКІТІНУ Євгену Васильовичу – докторові медичних наук, науковому консультантові товариства з додатковою відповідальністю "Інтерхім";

 

– за роботу  "Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України":

ОСАДЧОМУ Володимиру Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України

КОРНІЛОВИЧУ Борису Юрійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

НИКИФОРОВИЧУ Євгену Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту гідромеханіки НАН України

ЛИННИКУ Петру Микитовичу – докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту гідробіології НАН України

ПРОТАСОВУ Олександру Олексійовичу – докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту гідробіології НАН України

ЩЕРБАКУ Володимиру Івановичу – докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту гідробіології НАН України

ХІЛЬЧЕВСЬКОМУ Валентину Кириловичу – докторові географічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НАБИВАНЦЮ Юрію Богдановичу – кандидатові географічних наук, заступникові директора Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України;

 

– за роботу  "Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття"

КАПЛУНУ Віктору Володимировичу – докторові технічних наук, проректорові Київського національного університету технологій та дизайну

ЧАБАНУ Віталію Васильовичу – докторові технічних наук, проректорові Київського національного університету технологій та дизайну

ЗДОРЕНКУ Валерію Георгійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ЧУБУКОВІЙ Ользі Юріївні  – докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ЩЕРБАНЮ Володимиру Юрійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ПІПІ Борису Федоровичу – докторові технічних наук, професорові Київського національного університету технологій та дизайну

ЩЕРБАНЮ Юрію Юрійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Київський коледж легкої промисловості";

 

– за роботу  "Хірургічне лікування патології грудної аорти":

КРАВЧЕНКУ Віталію Івановичу – кандидатові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України"

ПОПОВУ Володимиру Владиславовичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України"

ЗАХАРОВІЙ Валентині Петрівні – докторові медичних наук, головному науковому співробітникові державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України"

КРАВЧЕНКУ Івану Миколайовичу – докторові медичних наук, головному науковому співробітникові державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України"

ФУРКАЛУ  Сергію Миколайовичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

ЄМЦЮ Іллі Миколайовичу – докторові медичних наук, директорові державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"

РУДЕНКО Надії Миколаївні – докторові медичних наук, заступникові директора державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"

РОМАНЮКУ Олександру Миколайовичу – кандидатові медичних наук, доцентові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика;

 

– за роботу  "Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини":

СУШКУ Віктору Олександровичу – докторові медичних наук, першому заступникові генерального директора державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України"

ЛИТВИНЕНКУ Олександру Олександровичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України"

КРАСНОСЕЛЬСЬКОМУ Миколі Віллєновичу – докторові медичних наук, директорові державної установи "Інститут медичної радіології імені С.П.Григор'єва Національної академії медичних наук України"

САНДОМИРСЬКОМУ Борису Петровичу – докторові медичних наук (посмертно)

ХУДЕЦЬКОМУ Ігорю Юліановичу – докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

ЛЕЩЕНКУ Володимиру Миколайовичу – заступникові директора товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Пульс"

КОРПАНУ Миколі Миколайовичу – докторові медичних наук, професорові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, директорові Міжнародного інституту кріохірургії (Австрія);

 

– за роботу  "Шевченківська енциклопедія": 

ДЗЮБІ Івану Михайловичу – академікові Національної академії наук України, радникові президії НАН України

БОРОНЮ Олександру Вікторовичу – кандидатові філологічних наук, завідувачеві відділу Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України

ХАРЧУК Роксані Борисівні – кандидатові філологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України

ЮР Марині Володимирівні – кандидатові мистецтвознавства, старшому науковому співробітникові Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

СМІЛЯНСЬКІЙ Валерії Леонідівні – докторові філологічних наук, пенсіонерові

ЧАМАТІ Ніні Павлівні – кандидатові філологічних наук, пенсіонерові

БОРОДІНУ Василю Степановичу – докторові філологічних наук (посмертно);

 

– за роботу  "Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес": 

ПОПОВИЧУ Мирославу Володимировичу – академікові Національної академії наук України (посмертно)

ГАРДАШУК Тетяні Василівні – докторові філософських наук, провідному науковому співробітникові Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

ПРОЛЕЄВУ Сергію Вікторовичу – докторові філософських наук, провідному науковому співробітникові Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

ГУБЕРСЬКОМУ Леоніду Васильовичу – академікові Національної академії наук України, ректорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІЛЬЇНУ Володимиру Васильовичу – докторові філософських наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

БАКІРОВУ Вілю Савбановичу – академікові Національної академії наук України, ректорові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

АНДРУЩЕНКУ Віктору Петровичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, ректорові Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

РАФАЛЬСЬКОМУ Олегу Олексійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України;

 

– за роботу  "Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації":

СІДЕНКУ Володимиру Романовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, науковому консультантові громадської організації "Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова"

СКРИПНИЧЕНКО Марії Іллівні – члену-кореспондентові Національної академії наук України, головному науковому співробітникові Інституту економіки та прогнозування НАН України

ЛУНІНІЙ Інні Олександрівні – докторові економічних наук, завідувачеві відділу Інституту економіки та прогнозування НАН України

ПОНОМАРЕНКУ Володимиру Степановичу – докторові економічних наук, ректорові Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

ЗАПАТРІНІЙ Ірині Вікторівні – докторові економічних наук, директорові Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету

БЛАКИТІ Ганні Владиславівні – докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного торговельно-економічного університету

ЧУГУНОВУ Ігорю Яковичу – докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного торговельно-економічного університету

КВАЧУ Ярославу Петровичу – докторові економічних наук, директорові Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2017 рік двісті сімдесят тисяч гривень кожна.

ПрезидентУкраїни    П.Порошенко

м. Київ   

19  травня 2018 року  

№ 138/2018