Офіційний веб сайт

СПИСОК молодих учених Національної академії наук України, яким призначені стипендії Президента України для молодих учених (жовтень 2011 року - квітень 2012 року)

 

Додаток № 1

                                   до Постанови №   3

      президії Комітету з Державних премій України

                          в галузі науки і техніки

                         від    25 жовтня 2011 року

 

СПИСОК
молодих учених Національної академії наук України,

яким призначені стипендії Президента України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

Відділення математики НАН України

 

Інститут математики НАН України

1.                  САМОЙЛЕНКО Ігор Валерійович

2.                  ШИДЛІЧ Андрій Любомирович

 

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

3.                  СНІТКО Галина Анатоліївна

 

Відділення інформатики НАН України

 

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

4.                  БОГАЄНКО Всеволод Олександрович

5.                  КОШКІНА Наталія Василівна

6.                  НОРКІН Богдан Володимирович

7.                  ПРОВОТАР Ольга Олександрівна

8.                  ТЕРНОВ Антон Сергійович

9.                  ЮЩЕНКО Руслан Андрійович

 

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

10.              БРОВЧЕНКО Ігор Олександрович

 

Інститут програмних систем НАН України

11.              ІГНАТЕНКО Олексій Петрович

 

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

12.              КРАСОВСЬКА Ольга Володимирівна

13.              ОНОПРІЄНКО Михайло Валентинович

 

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

14.              ПАРНОВСЬКИЙ Олексій Сергійович

 

 

Відділення механіки НАН України

 

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

15.              АНДРУШКО Наталія Федорівна

 

Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України

16.              РУХЛОВ Ігор Валерійович

 

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

17.              БРАГІНЕЦЬ Дмитро Дмитрович

18.              ПРИХОДЧЕНКО Олексій Васильович

 

Інститут гідромеханіки НАН України

19.              СТАРОВОЙТ Інна Валеріївна

 

Інститут транспортних систем і технологій НАН України

20.              РЕДЧИЦЬ Дмитро Олександрович

 

Відділення фізики і астрономії НАН України

 

Інститут фізики НАН України

21.              СЛЮСАРЕНКО Костянтин Юрійович

22.              УЗУНОВА Віра Олександрівна

 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

23.              ВОЙТОВИЧ Марія Володимирівна

24.              КУЧУК Андріан Володимирович

25.              НІКОЛЕНКО Андрій Сергійович

 

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

26.              КОЧЕЛАБ Євгенія Володимирівна

27.              КУРГАН Наталія Анатоліївна

28.              ФІЛАТОВА Віра Сергіївна

 

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

29.              ЕЛИЇВ Андрій Андрійович

 

Інститут магнетизму НАН України та МОНМС України

30.              ДЗЮБЛЮК Валерій Володимирович

 

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

31.              ГЛАМАЗДА Олександр Юрійович

 

Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

32.              КОВАЛЕНКО Ольга Іванівна

 

Радіоастрономічний інститут НАН України

33.              МИХАЙЛОВА Марина Сергіївна

34.              СОПІН Андрій Олександрович

 

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України

35.              ДВОРНІКОВ Євген Олександрович

36.              ПРОКОФ’ЄВА Оксана Вікторівна

 

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

37.              ДУДКА Максим Леонідович

38.              ВДОВИЧ Андрій Степанович

 

Відділення наук про землю НАН України

 

Інститут геологічних наук НАН України

39.              КУЗІВ Ліліана Ігорівна

 

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

40.              БОНДАРЕНКО Максим Сергійович

41.              КУПЛЬОВСЬКИЙ Богдан Євгенович

 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

42.              ВЕЛИКАНОВА Ольга Юріївна

43.              КОНОВАЛ Наталія Михайлівна

 

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

44.              ГАЙДУК Тарас Володимирович

 

Морський гідрофізичний інститут НАН України

45.              АЛЕКСЄЄВ Дмитро Володимирович

46.              ГРЕКОВ Олександр Миколайович

 

Інститут проблем природокористування та екології НАН України

47.              ЧІЛІЙ Дмитро Васильович

 

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

48.              КОЛЯДА Володимир Олександрович

49.              ЛЯПІНА Кіра Володимирівна

50.              МАКСИМЕНКО Андрій Олексійович

51.              НЕЙЛО Юрій Сергійович

52.              НИКИТЕНКО Юрій Олександрович

53.              ПЕТРУШИНЕЦЬ Лідія Вячеславівна

54.              СОЛОВЕЙ Сергій Олексійович

 

Інститут проблем матеріалознавства ім І.М. Францевича НАН України

55.              БРОДНІКОВСЬКИЙ Єгор Миколайович

56.              ВАЛУЙСЬКА Катерина Олександрівна

57.              ЄЛІСЄЄВА Олена Миколаївна

58.              КАПУШ Денис Олегович

59.              КОНОВАЛ Володимир Павлович

60.              СИРОВАТКА В’ячеслав Леонідович

61.              ХАЧАТРЯН Айк Вачаганович

62.              ЧИРИК Катерина Сергіївна

 

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

63.              СВИРИД Катерина Андріївна

64.              СМОКВИНА Володимир Віталійович

 

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України

65.              ГЛАДКОВ Андрій Сергійович

66.              ПЛЯХТУР Олександр Олександрович

67.              РЕЙНТАЛЬ Олена Олександрівна

 

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

68.              ГОЛОВАТЮК Юрій Володимирович

69.              ГРЕДІЛЬ Мирослава Іванівна

 

Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України

70.              СЕДАШ Юрій Володимирович

71.              ШПИЛИНСЬКА Олександра Леонідівна

 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України

 

Інститут технічної теплофізики НАН України

72.              ДМИТРЕНКО Наталія Павлівна

73.              ЛУНІНА Анастасія Олександрівна

 

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

74.              МЕЛЕЖИК Ірина Іванівна

75.              АНДРІЄНКО Катерина Юріївна

76.              ЧУГАЙ Андрій Михайлович

77.              ВАКУЛЕНКО Карина Володимирівна

78.              ЛЯШОК Світлана Вікторівна

 

Інститут електродинаміки НАН України

79.              РЕКСТІНА Любов Володимирівна

 

Інститут загальної енергетики НАН України

80.              САС Дарина Петрівна

81.              СТАНИЦІНА Валентина Володимирівна

 

Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання ім. Г.Є. Пухова НАН України

82.              ВОРОНОВА Ольга Сергіївна

 

Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України

 

Інститут ядерних досліджень НАН України

83.              НЕСТЕРОВ Василь Олександрович

84.              ГРИМАЛО Анна Костянтинівна

 

Інститут прикладної фізики НАН України

85.              ВЕРШИНСЬКИЙ Сергій Олексійович

 

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

86.              ДУБОВИК Євген Олександрович

 

Відділення хімії НАН України

 

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

87.              КИРІЄНКО Павло Іванович

88.              БАРНА Андрій Володимирович

 

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

89.              ГОНЧАРЕНКО Сергій Геннадійович

90.              ЦАРИК Наталія Віталіївна

 

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

91.              КУЛЄШ Дмитро Володимирович

92.              ТКАЧЕНКО Ігор Михайлович

 

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України

93.              ТОЛКУНОВ Валерій Сергійович

 

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

94.              САВЧЕНКО Ольга Олександрівна

 

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

95.              ШИБІНСЬКА Марина Олегівна

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

96.              СТОРОЖУК Людмила Петрівна

97.              СУЛИМ Ірина Ярославівна

 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

98.              ОХРІМЕНКО Михайло Володимирович

99.              ЯКОВЕНКО Оксана Миколаївна

 

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України

 

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

100.          КАБЕРНЮК Андрій Аркадійович

101.          КОСЯКОВА Галина Василівна

102.          КОВАЛЬ Людмила Миколаївна

 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

103.          КУЛИК Вячеслав Борисович

 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

104.          НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна

 

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

105.          ЄЛЕЙКО-ХЕМИЧ Любомира Олегівна

 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

106.          ЧИЖ Микола Олексійович

107.          УСТИЧЕНКО Вікторія Дмитрівна

 

Відділення загальної біології НАН України

 

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

108.          НАДЄІНА Ольга Володимирівна

109.          ПЕРЕГРИМ Олена Миколаївна

 

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

110.          ЗОЛОТОВА-ГАЙДАМАКА Надія Вікторівна

 

Інститут гідробіології НАН України

111.          ЖЕЖЕРЯ Владислав Анатолійович

112.          МИРОНЮК Марина Олександрівна

 

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

113.          СІНДАРОВСЬКА Яна Рудольфівна

 

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

114.          КАЗАНЦЕВ Тарас Анатолійович

115.          МАМЕНКО Павло Миколайович

 

Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"

116.          ТАНАСІЄНКО Ірина Вікторівна

 

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

117.          ПОПЕЛЬ Надія Іванівна

 

Донецький ботанічний сад НАН України

118.          НЕЦВЕТОВ Максим Вікторович

 

Державний природознавчий музей НАН України

119.          ГУРАЛЬ Роман Іванович

 

Відділення економіки НАН України

 

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

120.          БОБУХ Ірина Миколаївна

121.          КРИЧЕВСЬКА Тетяна Олександрівна

122.          КОРНІВСЬКА Валерія Олегівна

123.          ФАЩЕВСЬКА Ольга Миколаївна

 

Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку  НАН України"

124.          ОБИХОД Ганна Олександрівна

125.          ШАШУЛА Людмила Олексіївна

 

Інститут регіональних досліджень НАН України

126.          ТЕСЛЮК Роман Тадейович

 

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

127.          ЛАКІШИК Дмитро Михайлович

 

Відділення історії, філософії та права НАН України

 

Інститут історії України НАН України

128.          БОВГИРЯ Андрій Маркович

129.          БАТУРІНА Світлана Сергіївна

130.          КРУПИНА Віктор Олександрович

 

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

131.          ПОТАПЕНКО Світлана Петрівна

 

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

132.          МУСІЙЧУК Вікторія Анатоліївна

 

Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.Г.С. Сковороди НАН України

133.          НЕДЗЕЛЬСЬКА Юлія Костянтинівна

 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

134.          ЧОРНОУС Олександра Володимирівна

135.          МАЛИШЕВ Олександр Олегович

 

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

136.          УДОВИК Володимир Миколайович

 

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України

 

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

137.          БОРОНЬ Олександр Вікторович

 

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

138.          ФАЙЧУК Тетяна Григорівна

 

Інститут української мови НАН України

139.          РУДА Олена Григорівна

 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

140.          ДОВГАНЬ Сергій Олексійович

 

Інститут народознавства НАН України

141.          СОКІЛ Наталія Василівна