Офіційний веб сайт

СПИСОК молодих учених Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (жовтень 2011 року - квітень 2012 року)

 

Додаток № 2

до  Постанови № 3  

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від   25 жовтня   2011 року

СПИСОК

молодих учених Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

Севастопольський національний  технічний університет

1.        Воронін Дмитро Юрійович

2.        Головін Василь Ігорович

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3.        Ніколаєнко Тимофій Юрійович

4.        Дідух Анна Яківна

5.        Порхун Олена Володимирівна

6.        Чернінський Андрій Олександрович

 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

7.        Терновой Максим Юрійович

8.        Алєксєєв Микола Олександрович

 

Київський національний університет технологій та дизайну

9.        Дворжак Володимир Михайлович

10.    Редько Яна Володимирівна

 

Національний університет харчових технологій

11.    Змієвський Юрій Григорович

 

Інститут магнетизму

12.    Дереча Дмитро Олександрович

 

Київський національний торговельно-економічний університет

13.    Сердюченко Олексій Володимирович

 

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

14.    Мартиненко Ірина Володимирівна

15.    Залізко Василь Дмитрович

 

Національний університет будівництва та архітектури

16.    Балака Максим Миколайович

17.    Мілейковський Віктор Олександрович

 

Вінницький національний технічний університет

18.    Яровий Андрій Анатолійович

 

Волинський національний університет імені Лесі Українки

19.    Мирончук Галина Леонідівна

 

Національна металургійна академія України  

20.    Левко Олена Миколаївна

 

Національний гірничий університет

21.    Колісник Лариса Олексіївна

22.    Ігнатов Андрій Олександрович

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

23.    Андріанов Артем Юрійович

24.    Бондаренко Ярослав Сергійович

 

Криворізький технічний університет

25.    Булах Олексій Володимирович

 

Криворізький державний педагогічний університет

26.    Панафідіна Оксана Петрівна

 

Донецький національний університет

27.    Древаль Костянтин Григорович

 

Донецький національний технічний університет

28.    Хіценко Микола Васильович

 

Донецький  національний  університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського

29.    Савельєва Катерина Вячеславівна

 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

30.    Рожков Віталій Сергійович

 

Приазовський державний технічний університет

31.    Міронова Марина Володимирівна

 

Житомирський державний університет імені Івана Франка

32.    Зіновчук Андрій Васильович

 

Житомирський державний технологічний університет

33.    Легенчук Сергій Федорович

 

Ужгородський національний університет

34.    Куртяк Федір Федорович

 

Запорізький національний університет

35.    Горбань Валерій Віталійович

36.    Бакалінський Михайло Луісович

 

Запорізький національний технічний університет

37.    Олійник Олексій Олександрович

 

Запорізька державна інженерна  академія

38.    Пожуєва Тетяна Олександрівна

 

Бердянський державний педагогічний університет ім. П.Д.Осипенка

39.    Сєнічева Ольга Анатоліївна

 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

40.    Гулай Олександр Володимирович

 

Кіровоградський національний технічний університет

41.    Насипайко Дар’я Сергіївна

 

Державна льотна академія України

42.    Щербина Юрій Валерійович

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

43.    Тацакович Назарій Любомирович

 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

44.    Драгнєв Юрій Володимирович

 

Львівський національний університет імені Івана Франка

45.    Рудик Віктор Петрович

 

Львівська національна академія мистецтв

46.    Левкович Наталія Ярославівна

 

Національний університет "Львівська політехніка"

47.    Івасів Володимир Васильович

 

Національний  лісотехнічний університет України

48.    Дадак Юрій Романович

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

49.    Нищак Іван Дмитрович

 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

50.    Калашнікова Людмила Володимирівна

 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

51.    Ліманська Наталія Вікторівна

52.    Кожемяк Марина Анатоліївна

53.    Насадюк Ірина Богданівна

 

Одеська національна академія харчових технологій

54.    Асауляк Альона Василівна

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури

55.    Мурашко Олексій Володимирович

 

Одеський державний екологічний університет

56.    Гриб Олег Миколайович

 

Одеська  державна академія холоду

57.    Лозовський Тарас Леонтійович

 

Одеський національний політехнічний університет

58.    Балан Олександр Сергійович

 

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського

59.    Жуковський Вадим Кирилович

 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

60.    Барболіна Тетяна Миколаївна

61.    3уєнко Марина Олексіївна

 

Національний  університет водного господарства та природокористування

62.    Янчук Руслан Миколайович

 

Сумський державний університет

63.    Атаман Юрій Олександрович

64.    Криворучко Дмитро Володимирович

 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

65.    Карпенко Віталій Євгенович

 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

66.    Базиль Людмила Олександрівна

 

Тернопільський національний економічний університет

67.    Яремко Зоряна Михайлівна

 

Тернопільський національний  технічний університет ім. Івана Пулюя

68.    Крамар Олександр Іванович

69.    0кіпний Ігор Богданович

 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

70.    Терещук Діана Григорівна

 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

71.    Горобченко Ольга Олександрівна

72.    Хардіков Вячеслав Володимирович

 

Нацiональний технiчний унiверситет "Харківський полiтехнічний інститут"

73.    Пітак Олег Ярославович

74.    Колбасін Вячеслав Олександрович

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури

75.    Старкова Ольга Володимирівна

 

Інститут іоносфери

76.    Котов Дмитро Володимирович

 

Харківський національний автомобільно-дорожній  університет

77.    Пронін Сергій Вікторович

 

Харківський національний університет радіоелектроніки

78.    Клименко Олексій Вікторович

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

79.    Прохоров Олександр Валерійович

80.    3еленський Роман Леонідович

81.    Тарасюк Ольга Михайлівна

82.    Фірсов Сергій Миколайович

 

Харківська національна академія міського господарства

83.    Калюжний Дмитро Миколайович

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі

84.    Золотухіна Інна Василівна

 

Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого

85.    Пономаренко Юрій Анатолійович

86.    Соляннік Костянтин Євгенович

 

Харківський національний економічний університет

87.    Мілевський Станіслав Валерійович

 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

88.    Єгорова Олена Валеріївна

 

Херсонський національний технічний університет

89.    Ляшенко Олена Миколаївна

90.    Мазур Олена Вікторівна

 

Кам’янець-Подільський  національний університет

91.    Семерня Оксана Миколаївна

 

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

92.    Білогородський Юрій Сергійович

93.    Колос Петро Олексійович

94.    Пасічний Микола Олександрович

 

Черкаський  державний технологічний університет

95.    Базіко Костянтин Вікторович

96.    Свояк Наталія Іванівна

97.    Філімонов Сергій Олександрович

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

98.    Хитрук Валентин Іванович

 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

99.    Сеті  Юлія Олександрівна

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

100.Лісовець Олег Васильович


Додаток №3 

до  Постанови № 3

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від   25 жовтня  2011 року

СПИСОК

молодих учених Міністерства охорони здоров’я  України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

1.        МОРОЗ Владислав Владиславович

 

Буковинський державний медичний університет

2.        ОЛЕНОВИЧ Ольга Анатоліївна

 

Дніпропетровська державна медична академія

3.        КАПЛАН Павло Олександрович

 

Донецький національний медичний університет імені М.Горького

4.        МИРОНОВА Ксенія Олександрівна

5.        СТРЕЛЬЧЕНКО Юрій Ігорович

 

Запорізький державний медичний університет

6.        КОЛІСНИК Олексій Петрович

 

Івано-Франківський національний медичний університет

7.        ЦИЦЮРА Орися Орестівна

 

Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського

8.        ФОМОЧКІНА Ірина Іванівна

 

Одеський національний медичний університет

9.        КАЛАНЖОВА Ольга Михайлівна

10.    МАЛИНОВСЬКА Наталя Олександрівна

 

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського

11.    ЛИХАЦЬКА Тетяна Василівна

 

Українська медична стоматологічна академія

12.    ГОПКО Олександр Феліксович

 

Харківський національний медичний університет

13.    ЗАЛЮБОВСЬКА Олена Іллівна

 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

14.    СЕРГІЄНКО Олександр Володимирович

 

Національний інститут раку

15.    ЛУКАШЕНКО Андрій Володимирович

16.    СВЕРГУН Наталія Миколаївна

 

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології

17.    ХАРЧУК Євген Валерійович

 

Державна установа "Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії"

18.    ХАНЕНОВА Валентина Анатоліївна

 

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

19.    ШУРИГІН Олександр Юрійович

 

Львівський НДІ епідеміології та гігієни

20.    БЕНЬ Ірина Ігорівна

 

Український НДІ медико-соціальних проблем інвалідності

21.    САНІНА Наталія Анатоліївна

 


Додаток № 4

до  Постанови № 3                     

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від   25 жовтня 2011 року

 

СПИСОК

молодих учених Міністерства  аграрної політики та продовольства України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

 

Білоцерківський національний аграрний університет

1.        АРТІМОНОВА Ірина Вікторівна

2.        БАБАНЬ Олександр Анатолійович

 

Вінницький національний аграрний університет

3.        ЦУРКАН Олег Васильович

 

Житомирський національний агроекологічний університет

4.        КУЛИКІВСЬКИЙ Володимир Леонідович

 

Дніпропетровський державний аграрний університет

5.        КОТЧЕНКО Марина Валентинівна

 

Луганський національний аграрний університет

6.        ВИСОЦЬКА Альона Олександрівна

7.        ПОПОВ Олексій Володимирович

 

Львівський національний університет  ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького

8.        ЛОБОЙКО Юрій Васильович

 

Миколаївський державний аграрний університет

9.        ЛУГОВИЙ Сергій Іванович

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

10.    БІЛОУС Андрій Михайлович

11.    ДРАГНЄВ Семен Васильович

12.    ПЕТРИШИНА Антоніна Анатоліївна

13.    УМАНЕЦЬ Дмитро Петрович

 

Подільський державний аграрно-технічний університет

14.    ГАВРИЛЯНЧИК Руслан Юрійович

 

Таврійський  державний агротехнологічний університет

15.    СОКОЛОВА Вікторія Михайлівна

 

Уманський національний університет садівництва

16.    БУЦИК Роман Миколайович

 

Харківський національний  аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

17.    ГАРАЖА Олена Петрівна

18.    КРИШТОП Євген Анатолійович

 

 

Харківський національний технічний університет сільського господарства

ім. П.Василенка

19.    КАЛІНІН Євген Іванович

20.    ШКРЕГАЛЬ Олександр Миколайович

 

Харківська державна зооветеринарна академія

21.    ХОМУТОВСЬКА Світлана Олександрівна

 

 


Додаток № 5

до  Постанови № 3  

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від   25 жовтня 2011 року

СПИСОК

молодих учених  Національної  академії аграрних наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва

1.        БОВА Тетяна Олександрівна

 

Інститут садівництва

2.        ЯРЕЩЕНКО Олександр Миколайович

 

Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва

3.        АВРАМЕНКО Сергій Володимирович

 

Інститут сільського господарства степової зони

4.        ГИРКА Тетяна Володимирівна

 

Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр

5.        МАРКО Наталя Володимирівна

 

Інститут біології тварин

6.        КОВАЛЬЧУК Ірина Іванівна

 

Інститут ветеринарної медицини

7.        СКРИПНИК Артем Валерійович

 

ННЦ "Інститут аграрної економіки"

8.        ВОСКОБІЙНИК Юрій Павлович

 

Інститут агроекології і природокористування

9.        КОНІЩУК Василь Васильович

 

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека

10.    ПАШКІВСЬКА Оксана Анатоліївна

 

Інститут сільського господарства Північного Сходу

11.    СКЛЯРЕНКО Юрій Іванович


Додаток № 6

до  Постанови № 3

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від   25 жовтня  2011 року

 

СПИСОК

молодих учених Національної академії медичних  наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

 

Інститут  урології

1.      ГРИЦАЙ Віктор Сергійович

 

Інститут травматології та ортопедії

2.      ШЕВЧУК Андрій Вікторович

 

Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова

3.      ГОГАЄВА Олена Казбеківна

 

Інститут медицини праці

4.      ОСТАПЕНКО Тетяна Анатоліївна

 

Інститут патології крові та трансфузійної медицини

5.      ЛУК’ЯНОВА Анна Сергіївна

 

Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського

6.      ТИЖНЕНКО Тетяна Василівна

 

Інститут загальної та невідкладної хірургії

7.      ЛИХМАН Віктор Миколайович

 

Інститут терапії ім.Л.Т.Малої

8.      КАЛАШНИК Дар’я Миколаївна

 

Інститут мікробіології та імунології ім.І.І.Мечникова

9.      ВОРОНКІНА Ірина Анатоліївна

 

Інститут гематології та трансфузіології

10.  ЖЕРНОВ Андрій Олександрович

 

Інститут неврології, психіатрії та наркології

11.  ШАЛАШОВА Ілона Валеріївна


Додаток № 7

до  Постанови № 3

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від   25 жовтня  2011 року

 

 

СПИСОК

молодих учених Національної академії педагогічних  наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

Інститут спеціальної педагогіки

1.        МАКАРЧУК Наталія Олексіївна

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2.        ШИМОН Олександр Миколайович

 

 

 

Додаток № 8

до  Постанови № 3   

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від   25 жовтня  2011 року

 

 

СПИСОК

молодих учених Національної академії правових наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

1.        МІНДРУЛ  Анастасія Валентинівна

 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку

2.        МАТВЄЄВА Анастасія Володимирівна

 


 

Додаток № 9

до  Постанови № 3 

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від   25 жовтня  2011 року

СПИСОК

молодих учених Державного космічного агентства України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

 

Державне підприємство "Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування"

1.        КОСТИШИН Ярослав Ярославович

 

Державне підприємство "ВО Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова"

2.        КАВАЦ Олег Анатолійович

 

Державне підприємство "Укркосмос"

3.        ВОЛКОВ Сергій Едуардович

 

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля

4.        ТИЩЕНКО Юлія Сергіївна

 

Додаток № 10

до  Постанови № 3 

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від   25 жовтня  2011 року

 

 

СПИСОК

молодих учених Державного агентства з питань науки, інновацій

та інформатизації України, яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України

 для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"

1.        КОЗИРЕВ Євген Сергійович

 

Український науковий центр розвитку інформаційних технологій

2.        КАРПОВИЧ Андрій Анатолійович

 

Національний антарктичний науковий центр

3.      ФЕДЧУК Андрій Петрович