Офіційний веб сайт

Склад Комітету

 

- АРХІВ

 - постанова РМ УРСР № 516 від 10.09.1969

- постанова РМ УРСР № 212 від 28.04.1973

- постанова РМ УРСР № 255 від 03.05.1971

- постанова РМ УРСР № 281 від 15.05.1981

- постанова РМ УРСР № 188 від 30.04.1985

- постанова РМ УРСР № 96 від 31.03.1989

- постанова КМ України № 420/1993 від 05.06.1993

- постанова КМ України № 203/1997 від 04.03.1997

- Указ Президента України № 800/2000 від 14.06.2000

- Указ Президента України  № 314/2006 від 19.04.2006

Указ Президента України  № 345/2015 від 18.06.2015

Указом Президента України від 18 червня 2015 року №345/2015 " Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки" (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України N 305/2016 від 20.07.2016) затверджено Комітет у кількості 78 осіб.

 

 

Склад

Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

ПАТОН Борис Євгенович – президент Національної академії наук України, голова Комітету (за згодою)

ГОРБУЛІН Володимир Павлович – віце-президент Національної академії наук України, директор Національного інституту стратегічних досліджень,  Радник Президента України, академік Національної академії наук України, заступник голови Комітету

ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна  – Міністр освіти і науки України, заступник голови Комітету

СТОГНІЙ Вадим Сергійович – заступник голови Комітету, керівник Секретаріату Комітету (за згодою)

 

члени Комітету:

АНДОН Пилип Іларіонович – академік-секретар Відділення інформатики НАН України, директорІнституту програмних систем НАН України, академік Національної академії наук України(за згодою)

АНДРОНАТІ Сергій Андрійович – голова Південного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України, директор Фізико-хімічного інституту ім. О.В.Богатського НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

БАЗИЛЕВИЧ Віктор Дмитрович  ̶ декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

БАКІРОВ Віль Савбанович – ректор Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, академік Національної академії наук України член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

БОБИР Микола Іванович – директор Механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

БОГДАНОВ Вячеслав Леонідович – головний учений секретар Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

БУЛАТ Анатолій Федорович – академік-секретар Відділення механіки НАН України, голова Придніпровського наукового центру НАН та Міністерства освіти і науки України, директор Інституту геотехнічної механіки  імені М.С.Полякова НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ГАДЗАЛО Ярослав Михайлович – президент Національної академії аграрних наук України (за згодою)

ГЛАДИШЕВСЬКИЙ Роман Євгенович  ̶  проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

ГОЖИК Петро Феодосійович – директор Інституту геологічних наук НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ГОЛОВАХА Євген Іванович  ̶  заступник директора Інституту соціології НАН України (за згодою)

ГРИЦАК Ярослав Йосипович  ̶  директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою)

ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович – ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії наук України (за згодою)

ДАНИК Юрій Григорович – начальник Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова (за згодою)

ДЕГТЯРЬОВ Олександр Вікторович – Генеральний конструктор - генеральний директор ДКБ "Південне" імені М.К.Янгеля, академік Національної академії наук України (за згодою)

ДОВГИЙ Станіслав Олексійович – президент Малої академії наук України, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

ДОВГОПОЛИЙ Анатолій Степанович – головний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки  Збройних Сил України Міністерства оборони України (за згодою)

ЄЛЬСЬКА Ганна Валентинівна – директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ЖУЛИНСЬКИЙ Микола Григорович – академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, директор Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович – віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович – ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", академік Національної академії наук України (за згодою)

КАРТЕЛЬ Микола Тимофійович – академік-секретар Відділення хімії НАН України, директорІнституту хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

КВІТ Сергій Миронович - Радник Президента України 

КИРИЛЕНКО Олександр Васильович – академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, директор Інституту електродинаміки НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

КОВАЛЕНКО Володимир Миколайович – директор Національного наукового центру "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" Національної академії медичних наук України (за згодою)

КОМІСАРЕНКО Сергій Васильович – академік-секретар Відділення біохімії, фізіології, молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

КОНОВАЛЕНКО Олександр Олександрович - заступник директора Радіоастрономічного інституту НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

КОРОСТЕЛЬОВ Олег Петрович - генеральний конструктор - генеральний директор державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" (за згодою)

КОШЕЧКО Вячеслав Григорович – віце-президент НАН України, директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

КРАВЧЕНКО Ігор Федорович – Генеральний конструктор, керівник державного підприємства "Івченко-Прогрес" (за згодою)

КРЕМЕНЬ Василь Григорович – президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

КРИВОВ Георгій Олексійович – голова правління - генеральний директор акціонерного товариства "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології" (за згодою)

КРИВЦОВ Володимир Станіславович (помер)

КРИЖАНІВСЬКИЙ Євстахій Іванович – ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, академік Національної академії наук України  (за згодою)

КРИШТАЛЬ Олег Олександрович – директор Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

КУХАР Валерій Павлович – академік Національної академії наук України (помер)

КУШНІР Роман Михайлович  ̶  директор Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

ЛИТВИН Володимир Михайлович – народний депутат України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ЛИТВИНЕНКО Леонід Миколайович – директор Радіоастрономічного інституту НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ЛИХОЛІТ Микола Іванович – директор - головний конструктор Казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

ЛІБАНОВА Елла Марленівна – академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ЛОБАНОВ Леонід Михайлович – академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, заступник директора
Інституту  електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ЛОКТЄВ Вадим Михайлович – академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

МЕЛЕШЕВИЧ Андрій Анатолійович  ̶  президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (за згодою)

МОРГУН Володимир Васильович – академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

МОРОЗ Василь Максимович – ректор Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова(за згодою)

МОРОЗОВ Анатолій Олексійович – директор Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, президент Всеукраїнської громадської організації "Академія технологічних наук", академік Національної академії наук України (за згодою)

НАЗАРЧУК Зіновій Теодорович – голова Західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України, директор Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

НАЙДЕК Володимир Леонтійович – почесний директор Фізико-технічного інституту металів та сплавів НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

НАУМОВЕЦЬ Антон Григорович – віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ПАВЛЮК Степан Петрович – директор Інститут народознавства НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ПАСХАВЕР Олександр Йосипович  ̶  Радник Президента України 

ПЕТРИШИН Олександр Віталійович - президент Національної академіїї правових наук України (за згодою)

ПЕТРОВ Вячеслав Васильович – директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ПІВНЯК Геннадій Григорович – ректор Національного гірничого університету України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ПИРОЖКОВ Сергій Іванович - віце-президент НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ПОНОМАРЕНКО Олександр  Миколайович – академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ПОПОВИЧ Мирослав Володимирович – академік Національної академії наук України (помер)

РУДЕНКО Леонід Григорович – директор Інституту географії НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

САМОЙЛЕНКО Анатолій Михайлович – академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту математики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

СЕРГІЄНКО Іван Васильович – директор Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

СКРИПНИК Ганна Аркадіївна – директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

СМОЛІЙ Валерій Андрійович – академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор Інституту історії України НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

СОЛОНІН Юрій Михайлович – директор Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

СТОГНІЙ Борис Сергійович – радник президії Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ТАЦІЙ Василь Якович –  ректор Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", академік Національної академії наук України (за згодою)

ФАРЕНЮК Геннадій Григорович – директор державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (за згодою)

ФОМІН Петро Дмитрович – завідувач кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольцяакадемік Національної академії наук України (за згодою)

ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович - президент Національної академії медичних наук України (за згодою)

ЧЕХУН Василь Федорович – директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ШИМАН Леонід Миколайович – генеральний директор - головний конструктор державного підприємства "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

ШУЛЬГА Микола  Федорович  – академік-секретар Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ЯКИМЕНКО Юрій Іванович – перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", академік Національної академії наук України (за згодою)

ЯЦКІВ Ярослав Степанович – директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою).