Офіційний веб сайт

постанова РМ УРСР 1969

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Ради Міністрів УРСР

від  10 вересня 1969 року № 516

 

СКЛАД

Комітету по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки

при Раді Міністрів УРСР

 

 

Президія Комітету

 

1

ПАТОН Борис Євгенович -

 

Президент Академії наук УРСР,  директор Інституту електрозварювання АН УРСР /голова Комітету/, академік АН УРСР

2

ДАДЕНКОВ Юрій Миколайович -

 

 Міністр вищої і середньої спеціальної освіти УРСР /заст. голови Комітету/, член-кореспондент АН УРСР

3

БІЛОДІД Іван Костянтинович -

віце-президент АН УРСР, директор Інституту мовознавства АН УРСР, академік АН УРСР

4

ГЛУШКОВ Віктор Михайлович -

віце-президент АН УРСР, директор Інституту кібернетики АН УРСР, академік АН УРСР

5

ДАВИДОВ Олександр Сергійович -

зав. відділом Інституту теоретичної фізики АН УРСР, академік АН УРСР

6

КАВЕЦЬКИЙ Ростислав Євгенович -

директор Київського науково-дослідного Інституту експериментальної та клінічної онкології, академік АН УРСР

7

РЕМЕСЛО Василь Миколайович -

директор Миронівського науково-дослідного інституту селекції та насінництва пшениці

8

ФЕДОРЧЕНКО Іван Михайлович  -

зав. відділом Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР, академік АН УРСР

9

ШТЕРНОВ Олександр Олексійович -

заступник голови Держплану УРСР

10

ЯЦИМИРСЬКИЙ Костянтин Борисович -

зав. відділом Інституту загальної і неорганічної хімії АН УРСР, академік АН УРСР

11

ПІЧКО Андрій Федорович -

 

вчений секретар Комітету

 

 

 

 

 

Члени Комітету:

 

 

прізвище, ім'я та по батькові

посада та вчене  звання

1

АНТОНОВ Олег Костянтинович -

Генеральний конструктор, академік АН УРСР

2

АТРОЩЕНКО Василь Іванович -

завідуючий кафедрою Харківського політехнічного інституту, член-кореспондент АН УРСР

3

БЄЛІЦЕР Володимир Олександрович -

директор Інституту біохімії АН УРСР, академік АН УРСР

4

БОНДАРЧУК Володимир Гаврилович -

зав. відділом Інституту геологічних наук АН УРСР, академік АН УРСР

5

БУРКА Михайло Йосипович -

голова Держбуду УРСР

6

ВАСИЛЬЄВ Вадим Петрович -

директор Українського науково-дослідного інституту захисту рослин, академік АН УРСР

7

ВЛАСЮК Петро Антипович -

директор Інституту фізіології рослин АН УРСР, академік АН УРСР

8

ВОРОТНИКОВ Сергій Іларіонович -

бригадир комплексної бригади шахти

ім. Косіора тресту "Комунарськвугілля"

9

ГІТАЛОВ Олександр Васильович -

бригадир тракторної бригади колгоспу

імені ХХІІ з'їзду КПРС Новоукраїнського району Кіровоградської області 

10

ГЛУШКО Василь Васильович -

директор Українського науково-дослідного геологорозвідувального інституту Міністерства геології УРСР, член-кореспондент АН УРСР

11

ГРІДНЄВ Віталій Никифорович -

директор Інституту металофізики АН УРСР, академік АН УРСР

12

ГРИГОР’ЄВ Володимир Сергійович -

директор Київського науково-дослідного інституту будівельних матеріалів

13

ГРИЩЕНКО Микита Минович -

зав. кафедрою педагогіки Київського держуніверситету

14

ДАНИЛЕНКО Йосип Абрамович -

директор Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР

15

ДМИТРЕНКО Петро Олексійович -

зав. лабораторією Українського науково-дослідного інституту землеробства, член-кореспондент АН УРСР

16

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Євген Іванович -

директор Дніпродзержинського хімічного комбінату

17

ДРОКІН Василь Дмитрович -

токар Харківського турбінного заводу ім. Кірова

18

ІГНАТЬЄВ Олександр Федорович -

ректор Харківського інституту інженерів залізничного транспорту

19

КОМІСАРЕНКО Василь Павлович -

директор Київського науково-дослідного інституту ендокринології і обміну речовин, академік АН УРСР

20

КОНДИЛЕНКО Іван Іванович -

зав. кафедрою Київського держуніверситету, член-кореспондент АН УРСР

21

КОРЕЦЬКИЙ Володимир Михайлович -

директор Інституту держави і права АН УРСР, академік АН УРСР

22

КОСТЮК Платон Григорович -

директор Інституту фізіології імені О.О.Богомольця АН УРСР, член-кореспондент АН УРСР

23

КУЛИКОВ Вячеслав Онуфрійович -

директор Ждановського металургійного заводу ім. Ілліча

24

ЛУКІНОВ Іван Іларіонович -

директор Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства

25

МАЛАНЧУК Валентин Юхимович -

заступник Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР

26

МАЛАХОВ Георгій Михайлович -

ректор Криворізького гірничорудного інституту, академік АН УРСР

27

МАНЖОС Федір Матвійович -

заступник директора Українського науково-дослідного інституту механічної обробки деревини

28

МАСОЛ Віталій Андрійович -

директор Новокраматорського машинобудівного заводу імені Леніна

29

МІЛЯХ Олександр Миколайович -

директор Інституту електродинаміки АН УРСР, член-кореспондент АН УРСР

30

МИТРОПОЛЬСЬКИЙ Юрій Олексійович -

директор Інституту математики АН УРСР, академік АН УРСР

31

МІЦИК Володимир Юхимович -

керівник лабораторії Українського  науково-дослідного Інституту м?ясомолочної промисловості

32

МОССАКОВСЬКИЙ Володимир - Іванович -

ректор Дніпропетровського держуніверситету, член-кореспондент АН УРСР

33

НАЗАРЕНКО Іван Дмитрович -

директор Інституту історії партії  ЦК КП України

34

НЕБЕСНОВ Віктор Іванович -

зав.кафедрою Одеського інституту інженерів морського флоту

35

НЕКРАСОВ Зот Ілліч -

директор Інституту чорної металургії /м.Дніпропетровськ/, академік АН УРСР

36

ПІДОПЛІЧКО Іван Григорович -

директор Інституту зоології АН УРСР, академік АН УРСР

37

ПИСАРЕНКО Георгій Степанович -

директор Інституту проблем міцності АН УРСР, академік АН УРСР

28

ПОГОРЄЛОВ Олексій Васильович -

зав.відділом фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР, академік АН УРСР

29

РОДІН Петро Родіонович -

голова  науково-технічної ради Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР

40

СКАБА Андрій  Данилович -

директор Інституту історії АН УРСР, академік АН УРСР

41

СЛІПЧЕНКО Павло Степанович -

директор Науково-дослідного інституту автоматизованих систем планування і управління в будівництві Держбуду УРСР

42

СМИРНОВ Андріан Анатолійович -

зав.відділом Інституту металофізики АН УРСР, академік АН УРСР

43

СУББОТІН Серафим Іванович -

директор Інституту геофізики АН УРСР, академік АН УРСР

44

ТАРАДАЙКО Всеволод Семенович -

начальник комбінату "Донецьквугілля"

45

ТИМОФЄЄВ Борис Борисович -

директор Інституту автоматики /м.Київ/

46

УСИКОВ Олександр Якович -

директор Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР, академік АН УРСР

47

ФРАНЦЕВИЧ Іван Микитович -

директор Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР, академік АН УРСР

48

ХОТКЕВИЧ Володимир Гнатович -

ректор Харківського держуніверситету, член-кореспондент АН УРСР

49

ЦИГАНКОВ Петро Семенович -

проректор Київського технологічного інституту харчової промисловості

50

ЧЕБОТАРЬОВ Дмитро Федорович -

директор Інституту геронтології /м.Київ/

51

ШАМОТА Микола Захарович -

директор Інституту літератури АН УРСР, академік АН УРСР

52

ШВЕЦЬ Іван Трохимович -

ректор Київського держуніверситету, академік АН УРСР

53

ШИНКАРУК Володимир  Іларіонович -

директор Інституту філософії АН УРСР

54

ЮДІН Олександр Володимирович -

зав.кафедрою Київського технологічного інституту легкої промисловості

55

ЯМПОЛЬСЬКИЙ Стефан Михайлович -

директор Інституту економіки АН УРСР, академік АН УРСР