Офіційний веб сайт

постанова РМ УРСР № 255 від 03.05.1971

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Ради Міністрів УРСР

Кабінету Міністрів України

від  3 травня 1977 року № 255

 

 

Про склад

Комітету по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки

при Раді Міністрів УРСР

 

 

Голова

Ради Міністрів УРСР                                                О.Ляшко

 

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР                                                К.Бойко

 

 

Президія Комітету

 

1

Голова Комітету

ПАТОН Борис Євгенович

2

Заступник голови

ЄФІМЕНКО Георгій Григорович

3

Член президії

ГЛУШКОВ Віктор Михайлович

4

Член президії

ДАВИДОВ Олександр Сергійович

5

Член президії

ЗЛОБІН Геннадій Карпович

6

Член президії

КУЗЬМЕНКО Михайло Васильович

7

Член президії

ЛУКІНОВ Іван Іларіонович

8

Член президії

МАСОЛ Віталій Андрійович

9

Член президії

РОДІН Петро Родіонович

10

Член президії

РОМАНЕНКО Анатолій Юхимович

11

Вчений секретар Комітету

ДЯДЕНКО Микола Степанович

 


Члени Комітету:

 

 

прізвище, ім'я та по батькові

посада та вчене  звання

1

АЛІМОВ Олександр Миколайович -

голова Ради по вивченню продуктивних сил УРСР, академік Академії наук УРСР

/економіка промисловості/

2

АНДРІЙЧЕНКО Леонід Павлович -

начальник Українського республіканського управління Держстандарту СРСР

/електроприладобудування/

3

АНДРІЯШЕВ Вадим Павлович -

начальник Головного технічного управління Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР

/шахтобудування/

4

АНТИПОВ Владислав Андрійович -

начальник технічного управління Міністерства вугільної промисловості УРСР

/розробка корисних копалин/

5

АНТОНОВ Олег Костянтинович -

генеральний конструктор, академік Академії наук УРСР

/літакобудування/

6

БАБІЙ Борис Мусійович -

директор Інституту держави і права АН УРСР, академік Академії наук УРСР

/історія держави і права/

7

БАБИЧЕВ Федір Семенович -

завідуючий кафедрою Київського державного університету, академік Академії наук УРСР

/органічна хімія/

8

БЄЛЯЄВ Володимир Васильович -

начальник технічного управління Міністерства енергетики і електрифікації УРСР

/розробка корисних копалин/

9

БОГАТСЬКИЙ Олексій Всеволодович -

заступник директора Інституту загальної та неорганічної хімії АН УРСР, голова Південного наукового центру АН УРСР, академік Академії наук УРСР

/органічна хімія /

10

БОГДАНОВ Григорій Олександрович -

ректор Української сільськогосподарської академії, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент  ВАСГНІЛ

/зоотехнія/

11

БУРАКАС Антон Йосипович -

директор Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Держбуду УРСР, кандидат технічних наук

/будівельні конструкції/

12

БУЦИК Юрій Васильович -

перший заступник Міністра геології УРСР, кандидат геолого-мінералогічних наук

/геологіяї/

13

БУШМА Іван Іванович -

бригадир монтажників будівельно-монтажного управління №3 Головкиївміськбуду

14

ВЄТРОВ Юрій Олександрович -

ректор Київського інженерно-будівельного інституту, доктор технічних наук, професор

/будівельні машини і механізація будівельних робіт/

15

ВЕРИЖЕНКО Євген Петрович -

ректор Київського автомобільно-дорожнього інституту, кандидат технічних наук, професор

/будівельна механіка/

16

ГІТАЛОВ Олександр Васильович -

бригадир тракторної бригади колгоспу

Імені ХХІІ з'їзду КПРС Ново українського району Кіровоградської області 

17

ГЛАДКИЙ Іван Іванович -

секретар Української республіканської ради професійних спілок

18

ГРИНЕНКО Юрій Олександрович -

заступник Міністра промисловості, будівельних матеріалів УРСР, кандидат економічних наук

/будівельні матеріали/

19

ГРИЩЕНКО Микита Минович -

професор Київського державного університету, доктор педагогічних наук

/педагогіка/

20

ГУЛИЙ Іван Степанович -

ректор Київського технологічного інституту харчової промисловості, доктор технічних наук, професор

/загальна теплотехніка/

21

ДЗІСЬ Георгій Васильович -

перший заступник Міністра легкої промисловості УРСР, кандидат геолого-мінералогічних наук

/машини і обладнання легкої промисловості /

22

ДЕРБУНОВ Михайло Олександрович -

директор Харківського восьмого державного підшипникового заводу

/машинобудування/

23

ЗАГОРОДНІЙ Василь Іванович -

ректор Вищої партійної школи при ЦК Компартії України, доктор економічних наук, професор

/політекономія/

24

ЗАЛЮБОВСЬКИЙ Ілля Іванович -

проректор Харківського держуніверситету, доктор фізико-математичних наук, професор

/фізика атомного ядра і космічних променів/

25

ЗГУРОВСЬКИЙ Валентин Арсентійович -

генеральний директор київського виробничого об'єднання "Радіоприлад" імені С.П.Корольова, кандидат технічних наук, доцент

/радіоелектроніка і приладобудування/

26

КАВЕЦЬКИЙ Ростислав Євгенович-

директор Інституту проблем онкології АН УРСР, академік Академії наук УРСР

/патофізіологія/

27

КАБЛУКОВ Віктор Агапійович -

ректор Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту, кандидат технічних наук, доцент

/залізничний транспорт/

28

КАНДЕЛА Віктор Іванович -

директор сєверодонецького виробничого об'єднання "Азот"

/хімічна технологія/ 

29

КАПУСТІН Євген Олександрович -

ректор Ждановського металургійного інституту, доктор технічних наук, професор

/металургійна теплотехніка/

30

КОНДІЛЕНКО Іван Іванович -

голова правління товариства "Знання" Української РСР, член-кореспондент Академії наук УРСР

/фізика твердого тіла, фізична оптика/

31

КОНОНЕКО Вадим Григорович -

ректор Харківського авіаційного інституту, доктор технічних наук, професор

/літакобудування/

32

КОСТЮК Платон Григорович -

директор Інституту фізіології імені О.О.Богомольця АН УРСР, академік

/фізіологія людини і тварин/

33

КІЛІНІЧ Микола Федорович -

перший заступник Міністра харчової промисловості УРСР

/машини і обладнання харчової промисловості/

34

ЛУБЕНЕЦЬ Григорій Кузьмич -

Міністр будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, кандидат технічних наук

/будівництво/

35

ЛУК’ЯНОВА Олена Михайлівна -

заступник директора Київського  науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства і гінекології,

доктор медичних наук, професор

 /педіатрія/

36

МАРИНИЧ Олександр Мефодійович -

Міністр освіти УРСР, член-кореспондент Академії наук УРСР

/фізична географія/

37

МИТРОПОЛЬСЬКИЙ Юрій Олексійович -

директор Інституту математики АН УРСР, академік Академії наук УРСР

/математична фізика/

38

МИХАЛЄВИЧ Володимир Сергійович -

заступник директора Інституту кібернетики АН УРСР, академік Академії наук УРСР

/економічна кібернетика, системотехніка/

39

МІЛЯН Миколо Іванович -

бригадир  бригади слюсарів Львівського автобусного заводу 

40

МОВЧАН Борис Олексійович -

завідуючий відділом Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона АН УРСР,  член-кореспондент  Академії наук УРСР

/фізична хімія металів/

41

МОССАКОВСЬКИЙ Володимир Іванович -

ректор Дніпропетровського держуніверситету, академік Академії наук УРСР

/механіка, машинобудування/

42

МОЦАК Григорій Іванович -

бригадир бригади очисного забою шахти імені Космонавтів виробничого об'єднання "Донбасантрасит"

43

НЕБЕСНОВ Віктор Іванович -

завідуючий кафедрою Одеського інституту інженерів морського флоту, доктор технічних наук, професор

/корабельні машини/

44

НЕЛЄПО Борис Олексійович -

директор Морського гідрофізичного інституту АН УРСР, член-кореспондент  Академії наук УРСР

/фізика моря/

45

НЕКРАСОВ Зот Ілліч -

директор Інституту чорної металургії Міністерства чорної металургії СРСР, голова Дніпропетровського наукового центру АН УРСР, академік Академії наук УРСР

/металургія чавуну/

46

НОВІКОВ Микола Васильович -

директор Інституту надтвердих матеріалів АН УРСР, доктор технічних наук

/механіка матеріалів/

47

ПИЛИПЕНКО Анатолій Терентійович -

директор Інституту колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, академік Академії наук УРСР

/аналітична хімія/

48

ПИСАРЕНКО Георгій Степанович -

директор Інституту проблем міцності АН УРСР, академік Академії наук УРСР

/механіка, міцність у машинобудуванні/

49

ПОДСТРИГАЧ Ярослав Степанович -

керівник Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики АН УРСР, голова Західного наукового центру АН УРСР, академік Академії наук УРСР

/механіка/

50

ПОГОРЄЛОВ Олексій Васильович -

завідуючий відділом Фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР,  академік

/геометрія/

51

РЕМЕСЛО Василь Миколайович -

директор Миронівського науково-дослідного інституту селекції і насінництва, академік

/селекція пшениці/

52

РОМОДАНОВ Андрій Петрович -

директор Київського  науково-дослідного інституту нейрохірургії, дійсний член Академії медичних наук СРСР

/нейрохірургія/

53

СИТНИК Костянтин Меркурійович -

директор Інституту ботаніки АН УРСР, академік   Академії наук УРСР

/фізіологія і біохімія рослин/

54

СМИРНОВ Андріан Анатолійович -

завідуючий відділом Інституту металофізики АН УРСР, академік Академії наук УРСР

/фізика твердого тіла/

55

СОЗИНОВ Олексій Олексійович -

директор Всесоюзного селекційно-генетичного інституту, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент  ВАСГНІЛ

/селекція і генетика/

56

СУСІДКО Петро Іванович -

директор Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент  ВАСГНІЛ

/захист рослин/

57

ТИМОФЄЄВ Борис Борисович -

директор Інституту автоматики Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем управління, член-кореспондент  Академії наук УРСР

/радіотехніка, автоматика/

58

ТРЕФІЛОВ Віктор Іванович -

директор Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР, академік  Академії наук УРСР

/фізика міцності/

59

УСИКОВ Олександр Якович -

завідуючий відділом Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР,  Голова Харківського наукового центру АН УРСР, академік Академії наук УРСР

/радіофізика і електроніка/

60

ХОРУНЖИЙ Михайло Васильович -

Міністр сільського господарства УРСР

 

61

ЧЕБОТАРЬОВ Дмитро Федорович -

директор Інституту геронтології, дійсний член Академії медичних наук СРСР

/терапія/

62

ЧИЖЕНКО Іван Миронович -

завідуючий кафедрою Київського політехнічного інституту , член-кореспондент  Академії наук УРСР

/теоретична електроніка/

63

ЧУМАЧЕНКО Микола Григорович -

директор Інституту економіки промисловості, член-кореспондент  Академії наук УРСР

/економіка/

64

ШУЛЬТЕ Юрій Августович -

завідуючий кафедрою Запорізького машинобудівного інституту , член-кореспондент  Академії наук УРСР

/електрометалургія/

65

ШУПЕНКО Владлен Іванович -

директор шахти імені Абакумова виробничого об'єднання "Донецьквугілля"

/розробка корисних копалин/

66

ЩЕРБАК Микола Петрович -

директор Інституту геохімії і фізики мінералів АН УРСР, член-кореспондент  Академії наук УРСР

/геологія/

67

ЩЕРБАНЬ Олександр Назарович -

завідуючий відділом Інституту технічної теплофізики АН УРСР,  академік Академії наук УРСР

/руднична вентиляція/

68

ЮДІН Олександр Володимирович -

завідуючий кафедрою Київського технологічного інституту легкої промисловості, доктор технічних наук, професор

 /хімія і технологія хімічних волокон/

69

ЯЦИМИРСЬКИЙ Костянтин Борисович -

директор Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського АН УРСР, академік Академії наук УРСР

/неорганічна хімія/