Офіційний веб сайт

Положення про стипендії Президента України для молодих вчених

 
Положення про стипендії  Президента України для молодих вчених

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 23 серпня 1994 р. N 582
Київ

Про стипендії Президента України для молодих учених
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 296  від 19.04.95, N 882  від 12.07.2004,  № 872 від 19.09.2012)
 
На виконання Указу Президента України від 22 березня 1994 р. N 100 "Про  державну підтримку наукової діяльності Академії наук України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
  1. Затвердити  Положення про стипендії Президента України для молодих учених, що додається.
  2. Міністерству економіки і Міністерству фінансів  щорічно починаючи з 1995 року передбачати у проектах плану економічного і соціального розвитку та державного бюджету  фінансування видатків для виплати  стипендій Президента України молодим ученим. В 1994 році витрати на зазначену мету передбачити в уточнених  показниках бюджету.
 
Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 1994 р. N 582
 
ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії Президента України для молодих учених
 
  1. Стипендії Президента України  для молодих учених (далі - стипендії Президента України) призначаються  відповідно до Указу Президента України від 22 березня 1994 р. "Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук України" з метою підтримки молодих науковців Національної академії наук, які проводять перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук.

     2. Стипендії Президента України  призначаються на строк до двох років. {Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 872 від 19.09.2012}

     3. Стипендії Президента України призначаються на конкурсних засадах за рахунок цільових коштів державного бюджету України і перераховуються Президією Національної академії наук за місцем основної роботи молодих учених цієї академії для виплати додатково до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної) академічної   стипендії  аспіранта, різних  доплат та надбавок. (Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 від 12.07.2004)

     4. На здобуття стипендій Президента України можуть бути висунуті наукові співробітники, які мають учений ступінь, та аспіранти, яким на час присудження стипендії не виповнилося 35 років. Обов'язковою умовою для здобуття такої стипендії, є наявність опублікованих наукових праць, наукового доробку, а також можливості проводити наукові дослідження.

     5. Висунення осіб на здобуття стипендії Президента України здійснюють учені  (науково-технічні) ради наукових установ, підприємств та організацій (далі - організацій) Національної академії наук за місцем основної роботи цих осіб у разі наявності письмових  рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних  з  науковими досягненнями та здібностями молодого вченого. Рішення про  висунення  приймаються  на  засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

     6. Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України визначає Президія Національної академії наук.

     7. Президія Національної академії наук двічі на рік (до 25 квітня і 25 вересня) передає Комітетові з Державних премій України в галузі науки і техніки рекомендації щодо призначення стипендій Президента України на існуючі вакансії.

     Остаточне рішення про присудження стипендій приймає  президія Комітету.

     8. Учена (науково-технічна) рада організації Національної академії наук, де працює стипендіат, двічі на рік здійснює атестацію його наукової роботи і надсилає короткий звіт  про досягнуті ним результати до Президії.

     9. Виплата стипендії Президента  України  може  припинятися президією Комітету з Державних преміяй України в галузі науки і техніки за поданням ученої (науково-техничної) ради організації, що висунула стипендіата, погодженим з Президією Національної академії наук.