Офіційний веб сайт

Графік проведення офіційного обговорення робіт, які беруть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2018 року.

№№

 № реєс

Назва роботи, реєстраційний номер, ким представлено роботу та склад  виконавців

Організація де проводиться обговорення, адрес

Дата та час проведення

І. фізико-технічні і математичні науки

1.

р4

Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори: д.т.н. Погорілий С.Д., д.т.н. Теленик С.Ф., д.ф.-м.н. Кривий С.Л., д.ф.-м.н. Глибовець М.М., д.т.н. Ролік О.І., д.т.н. Опанасенко В.М., к.ф.-м.н. Волохов В.М., к.ф.-м.н. Бойко Ю.В.

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

проспект академіка Глушкова, 40,

м. Київ

20 вересня 2018р. об 11.00 годині на засіданні Вченої ради 

(актова зала)

2.

р12

Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію

Представлено Інститутом ядерних досліджень НАН України.

Автори:чл.к. Денисов В.Ю., чл.к. Клепіков В.Ф., д.ф.-м.н. Бережной Ю.А., д.ф.-м.н. Понкратенко О.А., д.ф.-м.н. Плюйко В.А., д.ф.-м.н. Михайлюк В.П., д.ф.-м.н. Пилипенко В.В., д.ф.-м.н. Харченко В.Ф.

Інститут прикладної фізики НАН України

вулиця Петропавлівська, 58,

м. Суми

 

06 вересня 2018р. о 15.00 годині на засіданні Вченої ради 

(зала засідань вченої ради)

 

 

3.

р19

Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень

Представлено Національним технічним університетом "Дніпровська політехніка".

Автори:  арабаш М.В., Воронін С.А., д.т.н. Пілюгин В.І., к.т.н. Снігур В.Г., Мкртчян С.В., д.т.н. Гапєєв С.М., д.т.н. Солодянкін О.В., к.т.н. Вигодін М.О.

Інститут фізики гірничих процесів НАН України

вулиця  Сімферопольська, 2а,

м. Дніпро

13 вересня 2018р. о 13.00 годині на засіданні Вченої ради 

(зала засідань вченої ради)

 

4.

р25

Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях

 Представлено Радіоастрономічним інститутом НАН України.

 Автори:  ак. Коноваленко О.О., чл.-к. Захаренко В.В., д.ф.-м.н. Калініченко М.М., д.ф.-м.н. Мельник В.М., д.ф.-м.н. Станіславський О.О., к.ф.-м.н. Ульянов О.М., Степкін С.В., Сидорчук М.А.

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

вулиця академіка Заболотного, 27,

м. Київ

19 вересня 2018р. о 15.00 годині на засіданні Вченої ради 

(актова зала)

 

5.

р34

Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України

 Представлено Інститутом геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України

 Автори: чл.к. Кендзера О.В., к.г.-м.н. Омельченко В.Д., д.г.-м.н. Лисинчук Д.В., к.ф.-м.н. Легостаєва О.В., к.ф.-м.н. Гринь Д.М., к.ф.-м.н. Коломієць К.В., к.геол.н. Толкунов А.П., Чулков С.С.

Інститут геологічних наук НАН України

вулиця О. Гончара, 55-б,

м. Київ

 

24 вересня 2018р. об 11.00 годині на засіданні Вченої ради 

(актова зала)

 

6.

р35

Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору

 Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

 Автори:  к.т.н. Рассамакін Б.М., Байсков М.Ф., к.т.н. Коваленко Є.Ю., Душейко М.Г., Лауш А.Г., Першин М.О., к.т.н. Хомініч В.І., Бендасюк Н.М.

Інститут космічних досліджень НАH України та ДКА України

проспект академіка Глушкова, 40, корпус 4/1,

м. Київ

 

25 вересня 2018р. о 14.00 годині на засіданні Вченої ради 

(кімната 209)

 

7.

р38

Якісні методи дослідження моделей математичної фізики

Представлено Інститутом математики НАН України.

Автори: чл.к. Кочубей А.Н., д.ф.-м.н. Ребенко О.Л., д.ф.-м.н. Микитюк І.В., д.ф.-м.н. Прикарпатський А.К., д.ф.-м.н. Самойленко В.Г., чл.к. Фельдман Г.М., чл.к. Щербина М.В

Львівський національний університет імені Івана Франка

вулиця Університетська, 1,

м. Львів

 

28 вересня 2018р. о 15.00 годині на засіданні Вченої ради 

(аудиторія 377 головного корпусу університету)

 

ІІ. енергетика та екологія

8.

р32

Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг

Представлено Інститутом електродинаміки НАН України.

 Автори: чл.к. КондратенкоІ.П., д.т.н. Гориславець Ю.М., д.т.н. Супруновська Н.І., д.т.н. Гурин А.Г., к.т.н. Щерба М.А., к.т.н. Золотарьов В.В., Чопов Є.Ю., Обозний А.Л.

Національний технічний  університет "Дніпровська політехніка"

проспект Дмитра Яворницького, 19, 

м. Дніпро,

18 вересня 2018р. о 14.30 годині на засіданні Вченої ради 

(аудиторія 1/104)

 

9.

р41

Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій

Представлено Одеським національним політехнічним університетом.

 Автори:д.т.н. Королев О.В., д.т.н. Оборський Г.О., д.т.н. Письменний Є.М., д.т.н. Козлов І.Л., к.т.н. Гершуні О.Н., к.т.н. Ніщик О.П., к.т.н. Розумовський В.Г.

Національний університет "Львівська політехніка"

вулиця С.Бандери, 12,

м. Львів

 

27 вересня 2018р. о 15.00 годині на засіданні Вченої ради 

(актова зала головного корпусу університету)

 

ІIІ. хіміко – біологічні та медичні науки

10.

р11

Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань

 Представлено вищим державним навчальним закладом України "Українська медична стоматологічна академія".

 Автори: д.м.н. Гаврисюк В.К., д.м.н. Драннік Г.М., д.м.н. Дріянська В.Є., д.м.н. Ждан В.М., д.м.н. Іщейкін К.Є., д.м.н. Кайдашев І.П., д.м.н. Колесник Ю.М., д.м.н. Чоп'як В.В.

Державна установа "Інститут отоларингології імені професора  О.С.Коломийченка НАМН України"

вулиця Зоологічна, 3,

 м. Київ, 

 

18 вересня 2018р. о 14.00 годині на засіданні Вченої ради 

(актова зала, 1-й поверх)

11.

р14

Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків

 Представлено Державною установою "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України".

 Автори: д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В.

Державна установа "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"

вулиця Бульварно-Кудрявська, 27, 

м. Київ

18 вересня 2018р. о 14.30 годині на засіданні Вченої ради 

(актова зала)

 

12.

р15

Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів

Представлено Інститутом загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України.

 Автори: д.х.н. Веліченко О.Б., д.х.н. Гунько В.М., д.х.н. Данилов Ф.Й., чл.к. Мчедлов-Петросян М.О., чл.к. Огенко В.М., чл.к. Омельчук А.О., д.х.н. Проценко В.С., д.х.н. Тарасенко Ю.О.

Інститут проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

вулиця Кржижановського, 3,

м.Київ

11 вересня 2018р. о 10.00 годині на засіданні Вченої ради 

 

кім.№208 корп. Б

(зала засідань вченої ради)

 

13.

р26

Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві

 Представлено Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України.

 Автори: чл.к. Іутинська Г.О., д.с.-г.н. Волкогон В.В., д.б.н. Курдиш І.К., д.б.н. Федоренко В.О., д.б.н. Гончар М.В., д.б.н. Циганкова В.А., к.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Смуток О.В.

ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченко

проспект академіка Глушкова, 2,

м. Київ

17 вересня 2018р. о 14.00 годині на засіданні Вченої ради 

(аудиторія 212)

 

14.

р33

Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів

 Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

 Автори: д.т.н. Астрелін І.М., д.х.н. Мєшкова-Клименко Н.А., д.т.н. Гомеля М.Д., д.т.н. Мітченко Т.Є., д.т.н. Радовенчик В.М., д.т.н. Епоян С.М., д.х.н. Кузьмінський Є.В., д.т.н. Кишневський В.П.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

вулиця  Героїв Оборони, 15,

м. Київ

26 вересня 2018р. о 14.00 годині на засіданні Вченої ради 

(корпус 3, кімната 308)

 

ІV. суспільні і гуманітарні науки

15.

р27

"Правова доктрина України" в 5-ти томах

 Представлено Національною академією правових наук України.

 Автори: д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С.

Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України

вулиця Трьохсвятительська, 4,

м. Київ

21 вересня 2018р. о 14.00 годині на засіданні Вченої ради 

(зала засідань вченої ради (2 поверх)

 

V. промисловість, будівництво та аграрний комплекс

16.

р13

Створення та впровадження інноваційних технологій електросталеплавильного виробництва легованих сталей спеціального призначення

Представлено Національною металургійною академією України.

 Автори: Корнієвський В.М., к.т.н. Кійко С.Г., Логозинський І.М., Шибеко П.А., к.т.н. Сальніков А.С., к.т.н. Горобець А.П., д.т.н. Губенко С.І., д.т.н. Тогобицька Д.М

Фізико-технічно логічний інститут металів і сплавів НАН України

проспект Вернадського, 34/1,

м. Київ

18 вересня 2018р. об 11.00 годині на засіданні Вченої ради 

актова зала (ІІІ поверх лабораторного корпусу)

 

17.

р18

Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур

 Представлено Національним науковим центром "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України.

 Автори: д.т.н. Адамчук В.В., к.т.н. Насонов В.А., Антонець С.С., д.т.н. Булгаков В.В., д.т.н. Кюрчев В.М., Калапа С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М.

Інститут рослинництва імені В.Я.Юрʼєва НААН України

проспект Московський, 142,

м. Харків

21 вересня 2018р. о 10.00 годині на засіданні Вченої ради 

(зала засідань вченої ради)

18.

р30

Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій

Представлено державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Автори: Шавлаков О.В., Феофентов М.О., Панченко О.В., д.т.н. Касаткiн О.Г., Усс О.М., Пацюк С.Т., Вавiлов О.В., д.т.н. Харлампiдi Д.Х.

Донбаська державна машинобудівна академія

вул. Академічна, 72,

м. Краматорськ, Донецька область

27 вересня 2018р. о 14.00 годині на засіданні Вченої ради 

(корпус 1, аудиторія 1319)

 

19.

р42

Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату

 Представлено Інститутом водних проблем і меліорації НААН України.

 Автори:  д.т.н. Ромащенко М.І., д.с.-г.н. Балюк С.А., д.с.-г.н. Вергунов В.А., д.с.-г.н. Вожегова Р.А., д.с.-г.н. Жовтоног О.І., д.т.н. Рокочинський А.М., д.с.-г.н. Тараріко Ю.О., д.с.-г.н. Трускавецький Р.С.

Херсонський державний аграрний університет

вулиця Стрітенська, 23,

м. Херсон

05 вересня 2018р. о 10.00 годині на засіданні Вченої ради 

(аудиторія 104)

 

 

Заступник керівника Секретаріату Комітету О.Жданенко.