Офіційний веб сайт

Весь архів

2009
Номер Назва роботи
р49 Спеціалізовані обчислювальні засоби швидкої обробки великих інформаційних масивів
(Коментарів: )
р48 Рання діагностика та сучасна кріохірургія в лікуванні онкологічних захворювань органів черевної порожнини
(Коментарів: )
р47 Комплексна енергозберігаюча технологія виробництва високоякісного металургійного коксу на ВАТ "Алчевськкокс"
(Коментарів: )
р45 Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України
(Коментарів: )
р46 Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів океанотехніки
(Коментарів: )
р44 Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей
(Коментарів: )
р43 Сучасні технології виробництва “сонячного” кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі
(Коментарів: )
р42 Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганизація в нових багатофункціональних наноматеріалах"
(Коментарів: )
р41 Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу
(Коментарів: )
р40 Наукове забезпечення та інституційні засади екологізації суспільного розвитку і раціонального природокористування
(Коментарів: )
р39 Розробка методів і засобів вимірювань параметрів інтенсивного і широкоапертурного лазерного випромінювання
(Коментарів: )
р38 Створення триступеневої ракети-носія "Зеніт-3SL" за програмою "Морський старт"
(Коментарів: )
р37 Наукове обґрунтування та впровадження теорії механізмів управління земельними ресурсами, що забезпечують високу ефективність використання і охорони землі
(Коментарів: )
р36 Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні
(Коментарів: )
р35 Створення парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт
(Коментарів: )
р34 Цикл наукових праць "Глікополімери бактерій: закономірності структурної організації макромолекул, функціонально-біологічна активність і аспекти практичного використання"
(Коментарів: )
р33 Цикл наукових праць "Сучасні проблеми механіки руйнування"
(Коментарів: )
р32 Розробка та впровадження систем комплексного екологічного контролю та управління на основі технології просторово-орієнтованого представлення даних
(Коментарів: )
р31 Розробка і впровадження екологічно чистих ресурсозбережних електропідривних технологій у гірничій та інших галузях промисловості
(Коментарів: )
р30 Високоефективні технології та комплексні конструкції в будівництві
(Коментарів: )
р29 Розробка та впровадження комплексу технологій зменшення витрат коксу і природного газу для підвищення ефективності виплавки чавуну та феросплавів
(Коментарів: )
р28 Розробка і впровадження енергозберігаючої технології консервування вологого зерна кукурудзи та інших фуражних культур
(Коментарів: )
р26 Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві
(Коментарів: )
р25 Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування"
(Коментарів: )
р24 Розробка та впровадження систем моніторингу і діагностування потужних електроенергетичних об’єктів та систем України
(Коментарів: )
р23 Розробка, впровадження і серійне виробництво базових моделей і сімейств автомобілів підвищеної прохідності
(Коментарів: )
р22 Розробка та впровадження ефективних методів і технологій для забезпечення надійної експлуатації силових конструкцій авіаційної техніки
(Коментарів: )
р20 Система управління сучасними телекомунікаційними мережами
(Коментарів: )
р21 Система активного захисту літальних апаратів
(Коментарів: )
р19 Розробка та впровадження нових методів діагностики і хірургічного лікування захворювань підшлункової залози
(Коментарів: )
р13 Розробка і впровадження в серійне виробництво установок третього покоління для дезінтеграції твердого палива на теплових електростанціях
(Коментарів: )
р17 Розробка та впровадження наукоємної технології виробництва ресурсоощадливих шин
(Коментарів: )
р16 Нафтогазоперспективні об’єкти України (наукові і практичні основи пошуків родовищ)
(Коментарів: )
р27 Відкриття тромбін-плазмінової системи як однієї з основних регуляторних систем організму та дослідження фундаментальних механізмів її функціонування як основи патогенезу і саногенезу багатьох хвороб
(Коментарів: )
р15 Комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт для забезпечення стабілізаційних заходів з підвищення рівня безпеки об’єкта "Укриття"; Чорнобильської АЕС
(Коментарів: )
р18 Державно-соборний процес в Україні першої третини ХХ століття
(Коментарів: )
р14 Розробка системи епізоотологічного моніторингу, імунопрофілактики та діагностики високопатогенного грипу птиці в Україні
(Коментарів: )
р12 Цикл наукових праць"Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні"
(Коментарів: )
р11 Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв
(Коментарів: )
п5 Підручник „Педагогіка”
(Коментарів: 1)
п4 Комплекс підручників з маркетингу у семи книгах
(Коментарів: )
п2 Комплекс підручників:""Інформатика" у семи книгах
(Коментарів: )
п3 Комплекс підручників з теорії авіаційних газотурбінних двигунів у трьох книгах
(Коментарів: )
р10 Цикл наукових праць з історії медицини
(Коментарів: )
п1 Комплекс підручників:"Схемотехніка електронних систем" у п’яти книгах
(Коментарів: )
р9 Національний атлас України: теорія та практика розробки
(Коментарів: )
р8 Розробка високоефективних технологій оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі
(Коментарів: )
р7 Цикл наукових праць "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв’язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації"
(Коментарів: )
р6 Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами
(Коментарів: )
р5 Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління
(Коментарів: )
р4 Створення, освоєння серійного виробництва та впровадження високоефективних конкурентоспроможних важких токарних верстатів нового покоління
(Коментарів: 2)
р3 Цикл наукових праць "Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок"
(Коментарів: )
р2 Комплекс науково-дослідних та технологічних розробок з ядерної та радіаційної безпеки, впроваджених на АЕС України
(Коментарів: )
р1 Дослідження, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій і технологій в будівництві
(Коментарів: )
2010
Номер Назва роботи
М80 Експериментальна фармакологія похідних бензотіазолу як потенційних нейропротекторів
(Коментарів: )
М81 Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини
(Коментарів: 2)
М11 Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами
(Коментарів: 17)
М20 Цикл наукових праць "Освітній потенціал: теоретико-методологічні та практичні аспекти формування"
(Коментарів: 2)
М29 Цикл наукових праць "Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення"
(Коментарів: 16)
М30 Цикл наукових праць "Українська революція 1917 – 1921 рр."
(Коментарів: )
М5 Цикл наукових праць "Становлення та розвиток педагогічного краєзнавства: теорія і практика"
(Коментарів: )
М10 Цикл наукових праць "Історія, теорія та практика соціальної роботи в країнах Європи і в Україні"
(Коментарів: )
М13 Цикл наукових праць "Методика організації соціально-педагогічної діяльності студентських волонтерських груп"
(Коментарів: 1)
М18 Організація науково-дослідної діяльності старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі
(Коментарів: )
М26 Цикл наукових праць "Теоретико-методичні основи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та підготовки юних спортсменів"
(Коментарів: )
М31 Цикл наукових праць "Філософія буддизму. Глобалізаційний вимір в контексті діалогу цивілізацій"
(Коментарів: )
М32 Формування пізнавальної активності молодших школярів у вальдорфській педагогіці.
(Коментарів: )
М38 Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері
(Коментарів: 19)
М71 Сільське господарство України першої чверті ХХ століття та його науково-освітнє забезпечення в контексті діяльності професора А.Г.Терниченка
(Коментарів: 28)
М4 Цикл наукових праць "Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація"
(Коментарів: 38)
М19 Цикл наукових праць "Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання"
(Коментарів: 6)
М22 Цикл наукових праць "Розвиток інтеграційних процесів фінансово-кредитної сфери України"
(Коментарів: 5)
М40 Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку
(Коментарів: )
М63 Диференціація грошових доходів населення: аналіз, прогноз та механізм регулювання
(Коментарів: )
М17 Організаційно-економічні засади формування регіональної конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки
(Коментарів: )
М37 Моніторинг та регулювання ринку праці України
(Коментарів: 42)
М50 Цикл наукових праць "Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України"
(Коментарів: 11)
М62 Цикл наукових праць "Екологозбалансоване водокористування в системі соціально-економічного розвитку України"
(Коментарів: 3)
М75 Моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України
(Коментарів: )
М66 Насильницькі злочини, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження
(Коментарів: )
М67 Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави
(Коментарів: 15)
М7 Динаміка глибоководних гідропідйомів в морській гірничій справі
(Коментарів: )
М24 Розробка нової теорії приготування будівельних сумішей
(Коментарів: )
М65 Розробка та впровадження автоматичної трансмісії легкоброньованих колісних військових машин для підвищення параметрів рухливості
(Коментарів: 21)
М74 Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксиру
(Коментарів: 16)
М8 Цикл наукових праць "Еколого-фізіологічне обґрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва"
(Коментарів: 5)
М61 Реалізація продуктивного потенціалу культурних рослин за дії стресових факторів
(Коментарів: 3)
М72 Генетичні та селекційні критерії ефективності трансформації крохмалю в біоетанол у сортів та гібридів зернових культур
(Коментарів: 3)
М78 Інтенсифікація біотехнології вермікультивування і шляхи оптимізації використання черв’ячної біомаси та цеолітів у виробництві м’яса і яєць перепелів
(Коментарів: )
М64 Цикл наукових праць "Реформування системи екологічних податків в Україні"
(Коментарів: )
М76 Цикл наукових праць "Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання"
(Коментарів: )
М79 Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру
(Коментарів: )
М69 Особливості професійного психофізіологічного добору осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою
(Коментарів: 10)
М58 Цикл наукових праць "Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології"
(Коментарів: 8)
М3 Біологічно важливі структурно-конформаційні властивості деяких білків та нуклеїнових кислот
(Коментарів: 18)
М52 Цикл наукових праць "Створення та апробоція високоефективних флуоресцентних зондів для медико-біологічних досліджень"
(Коментарів: 12)
М39 Цикл наукових праць "Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів"
(Коментарів: 14)
М56 Цикл наукових праць "Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині"
(Коментарів: )
М57 Цикл наукових праць "Епігенетичні основи і причини взаємозв’язку диференціації клітин, канцерогенезу та старіння"
(Коментарів: 1)
М36 Підвищення якості та безпеки яблучного соку для дитячого і дієтичного харчування
(Коментарів: 3)