Офіційний веб сайт

Державні премії

Державні премії
Номер Назва роботи
р13 Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем
(Коментарів: 38)
р14 Створення системи радіоекологічного моніторингу АЕС України
(Коментарів: 27)
р15 Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему
(Коментарів: 7)
р16 Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення
(Коментарів: 40)
р17 Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами
(Коментарів: 34)
р18 Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби
(Коментарів: 39)
р19 Енциклопедія історії України (у 10 томах)
(Коментарів: 34)
р20 Створення природоохоронних, ресурсозберігаючих технологій очистки природних і стічних вод та утилізації осадів
(Коментарів: 85)
р21 Багаточастинкові явища у термоядерних системах, плазмовій електроніці та плазмових технологіях
(Коментарів: 35)
р22 Високоінформативна поляриметрія та продукти на її основі
(Коментарів: 30)
р23 Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи
(Коментарів: 26)
р24 Соціально-психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи.
(Коментарів: 13)
р25 Стратегія розвитку природоохоронних територій в системі містобудування України та її запровадження у формуванні мережі ботанічних садів
(Коментарів: 37)
р26 Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування нафтогазових покладів в осадових басейнах України
(Коментарів: 27)
р27 Фотоніка напівпровідникових і діелектричних наноструктур
(Коментарів: 50)
р28 Обґрунтування нових стандартів безпеки при професійному опроміненні на основі вивчення ризиків для здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції
(Коментарів: 34)
р29 Комплекси і технології визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг
(Коментарів: )
р29 Розроблення та впровадження випробувальних комплексів та технологій визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг
(Коментарів: )
р30 Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління
(Коментарів: 22)
р31 Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту
(Коментарів: 35)
р32 Наукова розробка та впровадження системних підходів до діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних, аутоімунних та алергічних хвороб
(Коментарів: 54)
р33 Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями
(Коментарів: 15)
р34 Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму
(Коментарів: 18)
р35 Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України
(Коментарів: 72)
р1 Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії
(Коментарів: 38)
р2 Україна у сучасному міжнародному бізнесі
(Коментарів: 3)
р3 Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття
(Коментарів: 65)
р5 Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес
(Коментарів: 51)
п1 Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія
(Коментарів: 104)
п2 Технічна термодинаміка
(Коментарів: 29)
п3 Актуальні проблеми м'ясопереробної галузі
(Коментарів: )
п4 Гроші та кредит
(Коментарів: 44)
п5 Аудит
(Коментарів: 264)
р4 Управління відновленням біотичного потенціалу техногенних ландшафтів південного сходу України на засадах просторової агроекології
(Коментарів: 56)
р6 Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації
(Коментарів: 70)
р7 Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи
(Коментарів: 26)
р8 Культурна спадщина України як рушійна сила сталого розвитку держави
(Коментарів: 59)
р9 Шевченківська енциклопедія
(Коментарів: 54)
р10 Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій
(Коментарів: 63)
р11 Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України
(Коментарів: 31)
р12 Основи формування системи екологічно безпечного природокористування для сталого розвитку України
(Коментарів: 21)
р13 Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ
(Коментарів: 33)
р14 Обґрунтування нових стандартів безпеки при професійному опроміненні на основі вивчення ризиків для здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції
(Коментарів: 1)
р15 Перспективи нарощування ресурсів нафти і газу шляхом використання геофлюїдодинаміки надр України
(Коментарів: 40)
р16 Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні
(Коментарів: 13)
р17 Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України
(Коментарів: 53)
р18 Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур
(Коментарів: 46)
р19 Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження
(Коментарів: 36)
р20 Функціональні магнітні матеріали для наноелектроніки та біотехнологій: фізичні основи
(Коментарів: 19)
р21 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю
(Коментарів: 3)
р22 Сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації вестибулярних порушень
(Коментарів: )
р23 Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ
(Коментарів: 29)
р24 Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень
(Коментарів: 53)
р25 Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України
(Коментарів: 23)
р26 Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур
(Коментарів: 84)
р27 Хірургічне лікування патології грудної аорти
(Коментарів: 49)
р28 Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки
(Коментарів: 32)
р29 Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини
(Коментарів: 35)
р30 Фізика і техніка сучасної поляриметрії
(Коментарів: 23)
р31 Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України
(Коментарів: 32)
р32 Екогеотехнологічний цикл видобування та первинної переробки уранових руд
(Коментарів: 36)
р33 Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення
(Коментарів: 27)