Офіційний веб сайт

Державні премії, 2016

Державні премії
Номер Назва роботи
р1 Розробка та впровадження безвідходної технології очищення відхідних газів при виробництві марганцевого агломерату
(Коментарів: 11)
р2 Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок
(Коментарів: 41)
р3 Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи
(Коментарів: 26)
р4 Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття
(Коментарів: 42)
п1 Фармакологія
(Коментарів: 179)
п2 Імунологія
(Коментарів: 458)
п3 Акушерство та гінекологія (у 2 книгах)
(Коментарів: 533)
п4 Цикл підручників за напрямом "Економіка"
(Коментарів: 65)
п5 Цикл підручників за напрямом "Біологія"
(Коментарів: )
п6 Основи теорії електронних кіл
(Коментарів: 500)
р5 Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки
(Коментарів: 22)
р6 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках
(Коментарів: 48)
р7 Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку (монографія у 8 томах)
(Коментарів: 20)
р8 Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу України
(Коментарів: 18)
р9 Ресурсозберігаючі композиційні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення житла та об’єктів інфраструктури
(Коментарів: 41)
р10 Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч
(Коментарів: 31)
р11 Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування
(Коментарів: 46)
р12 Військові та цивільні машини на основі високотехнологічних рішень для двигунів та агрегатів
(Коментарів: 25)
р13 Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем
(Коментарів: 38)
р14 Створення системи радіоекологічного моніторингу АЕС України
(Коментарів: 27)
р15 Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему
(Коментарів: 7)
р16 Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення
(Коментарів: 40)
р17 Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами
(Коментарів: 34)
р18 Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби
(Коментарів: 39)
р19 Енциклопедія історії України (у 10 томах)
(Коментарів: 34)
р20 Створення природоохоронних, ресурсозберігаючих технологій очистки природних і стічних вод та утилізації осадів
(Коментарів: 85)
р21 Багаточастинкові явища у термоядерних системах, плазмовій електроніці та плазмових технологіях
(Коментарів: 35)
р22 Високоінформативна поляриметрія та продукти на її основі
(Коментарів: 30)
р23 Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи
(Коментарів: 26)
р24 Соціально-психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи.
(Коментарів: 13)
р25 Стратегія розвитку природоохоронних територій в системі містобудування України та її запровадження у формуванні мережі ботанічних садів
(Коментарів: 37)
р26 Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування нафтогазових покладів в осадових басейнах України
(Коментарів: 27)
р27 Фотоніка напівпровідникових і діелектричних наноструктур
(Коментарів: 50)
р28 Обґрунтування нових стандартів безпеки при професійному опроміненні на основі вивчення ризиків для здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції
(Коментарів: 34)
р29 Комплекси і технології визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг
(Коментарів: )
р30 Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління
(Коментарів: 22)
р31 Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту
(Коментарів: 35)
р32 Наукова розробка та впровадження системних підходів до діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних, аутоімунних та алергічних хвороб
(Коментарів: 54)
р33 Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями
(Коментарів: 15)
р34 Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму
(Коментарів: 18)
р35 Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України
(Коментарів: 72)