Офіційний веб сайт

Державні премії, 2015

Державні премії
Номер Назва роботи
п1 Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин
(Коментарів: 19)
п2 Цикл підручників з напряму "Геологія" у 7 книгах
(Коментарів: 21)
п3 Фармакологія
(Коментарів: 102)
п4 Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології
(Коментарів: 52)
п5 Сільськогосподарська ентомологія
(Коментарів: 1)
р1 Цикл наукових праць "Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок, дослідження рідкісних ядерних розпадів"
(Коментарів: 41)
р2 Створення і впровадження сортів ненаркотичних конопель
(Коментарів: 41)
р3 Система енергоефективних технологій зберігання зерна та його переробки в харчові і кормові продукти
(Коментарів: 42)
р4 Модель навчання "Кіберкоп"
(Коментарів: 2)
р5 Управління системою економічної безпеки підприємства як підсистеми безпеки держави
(Коментарів: 15)
р6 Розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва вуглецево-графітової продукції для електрометалургії
(Коментарів: 17)
р7 Інтегрований комплекс з розроблення та ремонту гібридних автомобілів
(Коментарів: )
р8 Інноваційні лікарські засоби з нейротропною і імунотропною дією: розвиток наукових основ, створення, виробництво та впровадження в медичну практику
(Коментарів: 46)
р9 Сучасні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури
(Коментарів: 57)
р10 Ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості
(Коментарів: 18)
р11 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках
(Коментарів: 49)
р12 Енциклопедія "Острозька академія XVI – XVII ст."
(Коментарів: )
р13 Цикл наукових праць "Моделювання і методи розрахунку та оптимізації напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи"
(Коментарів: 12)
р14 "Правова доктрина України" в 5-ти томах
(Коментарів: 80)
р15 Наукові, технологічні, організаційні та впроваджувальні основи створення нового приладового комплексу стабілізатора озброєння легких броньованих машин
(Коментарів: 54)
р16 Наукове обґрунтування і впровадження у виробництво інноваційних методів і технологій збільшення обсягів виробництва високоякісного молока та яловичини в Україні
(Коментарів: 21)
р17 Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання
(Коментарів: 65)
р18 Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур
(Коментарів: 63)
р19 Цикл наукових праць "Наукові основи екологічно безпечного та економічно обґрунтованого природокористування в умовах агроландшафтних і кліматичних обмежень"
(Коментарів: 41)
р20 Розробка і впровадження у виробництво інноваційних ресурсоенергозберігаючих технологій виробництва свинини
(Коментарів: )
р21 Цикл наукових праць “Оптимізаційні методи та інформаційно-комунікаційні технології для аналізу та керування складними процесами і системами”
(Коментарів: 39)
р22 Моніторинг об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації
(Коментарів: 23)
р23 Цикл наукових праць "Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі"
(Коментарів: 20)
р24 Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему
(Коментарів: 35)
р25 Цикл наукових праць "Розроблення теоретичних основ і нових матеріалів для створення ефективних технологій очищення води"
(Коментарів: 51)
р26 Цикл наукових праць "Інноваційні методи та засоби радіометричного контролю властивостей матеріалів і речовин для наукових, прикладних та виробничих потреб"
(Коментарів: 29)
р27 Система сертифікованого виноградного розсадництва України
(Коментарів: 42)
р28 Цикл наукових праць "Мініінвазивні хірургічні втручання при захворюваннях печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози"
(Коментарів: 61)
р29 Цикл наукових праць “Сучасна динаміка матеріалів та елементів конструкцій”
(Коментарів: 8)
р30 Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби
(Коментарів: 31)
р31 Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур"
(Коментарів: 35)
р32 Серія двигунів і агрегати для спеціальної техніки
(Коментарів: 15)
р33 Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України
(Коментарів: 32)
р34 Цикл наукових праць "Формування електродинамічними структурами полів з визначеними часовими, просторово-енергетичними та поляризаційними характеристиками"
(Коментарів: 43)
р35 Цикл наукових праць "Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії"
(Коментарів: 17)
р36 Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення
(Коментарів: 36)
р37 Цикл наукових праць "Оптимізація біологічних процесів в агроекосистемах для підвищення їх продуктивності і стабільного функціонування"
(Коментарів: 69)
р38 Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення
(Коментарів: 22)
р39 Термобаричні та геодинамічні умови і перспективи нафтогазоносності осадових басейнів України
(Коментарів: 23)
р40 Цикл наукових праць "Туризмологія: теоретичний та праксеологічний базис розвитку"
(Коментарів: 47)
р41 Наукові засади створення та впровадження систем комплексного моніторингу довкілля на основі даних аерокосмічних і наземних досліджень
(Коментарів: 38)
р42 Створення компресорного устаткування нового покоління
(Коментарів: 7)
р43 Цикл наукових праць "Структура і динаміка геофізичних полів як відображення еволюції та взаємодії геосфер в Антарктиці"
(Коментарів: 51)
р44 Цикл наукових праць "Фізика, динаміка і статистика комет, малих планет і метеорів: спостереження, відкриття та нові моделі"
(Коментарів: 16)
р45 Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки збройних сил (системно-концептуальні основи, теорія, реалізація)"
(Коментарів: )
р46 Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту
(Коментарів: 18)
р47 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків АН-148-100/АН-158
(Коментарів: 10)
р48 Цикл наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища"
(Коментарів: 33)
р49 Цикл робіт у галузі історії педагогіки
(Коментарів: 1)
р50 Розробка та впровадження комплексу засобів безпечної експлуатації залізничного транспорту
(Коментарів: 20)
р51 Розробка та впровадження високоефективних антимікробних засобів для сільського господарства та медицини
(Коментарів: 12)
р52 Створення випробувального комплексу ракетно-космічної техніки
(Коментарів: 8)